Politisk kommentator Søs Marie Serup
Politisk kommentator Søs Marie Serup Foto: Bax Lindhardt

Statsrevisorerne er kommet med en udtalelse om kapitaludvidelsen og den efterfølgende børsnotering af Dong Energy på baggrund af en rapport fra Rigsrevisionen. Nogle taler om frifindelse andre om, at vi kun har set starten på sagen.

Hvad viser rapporten?

Det afhænger af læseren, og der er voldsomme forskelle på læsningen. Overordnet kan man trække frem, at rapporten siger, at buddet fra Goldman Sachs var det eneste bud, som kunne sikre DONG den nødvendige kapitaltilførsel. Men rapporten kritiserer også Finansministeriet for ikke at have skrevet nok ned undervejs i processen. Altså for ikke at have dokumenteret mellemregningerne godt nok. Det får Statsrevisorerne til at kritisere, at Finansministeriet ikke har levet op til god ’forvaltningsskik’, bl.a. fordi bud er afgivet mundtligt (ikke skriftligt, som der ellers var krav om) og fordi, der mangler dokumentation – også af, hvordan man kom frem til indstillingen (anbefalingen) til en beslutning i regeringens udvalg.

Fødselsdage

Hvem læser det forskelligt?

Den ene yderlighed er S-gruppeformand, Henrik Sass Larsen, som selv er statsrevisor, og som mener, at rapporten ’indebærer en pure frifindelse af den politiske ledelse, herunder den daværende finansminister Bjarne Corydon’. I den anden ende af spektret finder vi velkendte kritikere, bl.a. tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, som udtalte til altinget.dk, at: ’Jeg kan ikke i mit lange liv komme i tanke om en rigsrevisionsrapport, der siger: »Vi kan desværre ikke svare på de centrale spørgsmål, for papirerne er der ikke«’.

Fødselsdage

Hvorfor mangler der papirer?

Der er intet, der peger på, at man skulle have skjult papirer. Der bliver til gengæld peget på, at man burde have skrevet flere. Og nogle har forsøgt at hænge skylden for den fejl på en enkelt tidligere afdelingschef i Finansministeriet. Men man kan være sikker på, at i en sag som denne, er både departementchefen og ministeren mindst ligeså ansvarlige for processen, for den vil have kørt i en ekstremt snæver kreds. I øvrigt med ekspertrådgivning ude fra, for Finansministeriet er ikke selv eksperter i den slags salg. Og uanset hvad, hæfter ministeren for hele ministeriets gøren og laden.

Fødselsdage

Hvordan kan Sass så tale om frifindelse?

Fordi han tilsyneladende kun forholder sig til beskyldningen om, at der havde været andre muligheder end at sælge en andel til Goldman Sachs. Ifølge rapporten var der ikke andre muligheder.
Hvordan kan Nyrup mene, at sagen først lige er begyndt?
Fordi han er kritisk overfor beslutningsgangen, som man da heller ikke kan konkludere ret meget om, fordi den simpelthen ikke er dokumenteret grundigt nok. Og han har fra start været kritisk over for salget.

Hvad med værditilvæksten i DONG?

Tilhængerne af aftalen med Goldman Sachs mener, at værdivæksten ikke var kommet, hvis ikke man havde fået tilført kapital udefra. Og i øvrigt skal man huske, at når værdien af DONG er steget, så får staten også gavn af det, fordi den fortsat ejer 50,1 pct. af aktierne. Modstanderne af aftalen mener bl.a. at man burde have sikret en aftale, hvor kapitalen til DONG kom fra ATP, fordi danskerne så ville have fået fordelen af værdivæksten. Og så er der bestemt også folk, som mener, at man aldrig burde have solgt ud af så afgørende infrastruktur som energiforsyningen. Det er en mere principiel diskussion. Svaret fra tilhængerne af aftalen vil være, at staten ikke kunne sikre DONG kapital, for det ville være ulovlig statsstøtte.

Fødselsdage

Er der flere ubesvarede spørgsmål i dag?

Ja. Og det er ikke kun for konspirationsteoretikere, som Henrik Sass Larsen omtaler dem, der ikke køber hans ’frifindelse’ af den politiske ledelse. Men spørgsmålet er, om man nogensinde kommer svarene nærmere. Næppe ret meget.Til gengæld kan man tygge lidt på perspektiverne i, at en nok kommende finansminister frifinder en tidligere finansministers i en sag, som strider mod god forvaltningsskik. Hvis man i forvejen sidder med den opfattelse, at Finansministeriet fik ’skolet’ Corydon på rekordtid, og at de derefter i fællesskab udviste en vis arrogance, må man betragte udsigten til Sass som finansminister som en biografbillet til en gyser.

SMS

Hitter på Facebook