Lyt til artiklen

Tre af de personer, der i dag får dansk statsborgerskab ved afstemning i Folketinget, er dømt for mordforsøg. Det oplyser Venstres udenrigsordfører, Søren Pind.

 Han er forarget over, at regeringen ikke vil give mulighed for, at dele personerne op. Man skal stemme for dem alle eller ingen.

- Jeg kan konstatere at regeringen varmt støtter, at adskillige med domme for mordforsøg i dag får dansk statsborgerskab... jamen altså, skiver Søren Pind på Facebook.

 Adspurgt af bt.dk oplyser han, at det drejer sig om tre personer. Men han har ikke mulighed for, at komme nærmere ind på de konkrete sager.

 - Vi stemmer for, fordi der er ca. 1700 andre, der intet har gjort, og som derfor skal have statsbogerskab. Et flertal i folketinget, samt justitsministeren, nægter os mulighed for at dele lovforslaget op. Og vi vi ikke lade de fås kriminalitet gå ud over de mange.

- Men rejse sagen og se, om vi via den politiske diskurs kan få tingene ændret - det vil vi.

- Vi ville gerne have de der typer pillet ud, men det kan vi ikke få lov til. Vi kan ikke engang blive oplyst af justitsministeren hvem den pågældende, der er til fare for rigets sikkerheds er! For første gang nogensinde nægter ministeriet at medvirke. Det er vildt, siger Søren Pind.

Venstres retsordfører Karsten Lauritzen brød i dag sin tavshedspligt, og læste en liste op over kriminelle handlinger, som en række statsløse har begået. 36 statsløse, primært palæstinensere, står på trods af de kriminelle handlinger til at få tildelt statsborgerskab, fordi forbrydelserne har givet under fem års fængselsstraf. Dermed får de statsløse dansk pas, fordi de er beskyttet af en FN-konvention fra 1961.

- I Venstre ønsker vi ikke at belønne personer, der er til fare for statens sikkerhed med et statsborgerskab. Vi finder det faktisk absurd, siger Karsten Lauritzen.