Først oplevede 80-årige Søren Mandrup fra Hillerød enhver husejers store frygt: Naboen hævede terrænet på sin grund og opførte et nyt hus. 

Det 'svævende hus' har givet Søren Mandrup og hans kone Kirsten store indbliksgener. 

Siden har han kæmpet for at få kommunen til at erkende, at byggetilladelsen aldrig burde være givet. Men kampen har været forgæves. 

Nu møder han ny modstand fra uventet kant: Retten i Hillerød.

»Det er ikke et retssamfund værdigt. Det er frustrerende og nedværdigende, at man som borger bare må se til, mens retsmøderne aflyses, uden at man kan gøre noget eller får en forklaring på, hvorfor det sker,« siger Søren Mandrup, der kalder svaret fra retten for nonsens, fordi det er skrevet et uforståeligt bureaukrati-sprog uden en reel begrundelse.  

B.T. skrev om Søren Mandrups kamp mod Hillerød Kommune første gang i 2019, og siden har han valgt at stævne kommunen for at få oprejsning for den uretfærdighed, han føler sig udsat for.

Sagen blev første gang berammet til at køre 2. februar 2023. Tre uger før sagen skulle begynde, blev retssagen aflyst med denne begrundelse:

‘Retten har grundet rettens forhold aflyst retsmødet’.

Det fortæller Søren Mandrups advokat, Michael Schultz.

Søren Mandrups retssag mod kommunen i sagen om et hævet nabohus er nu blevet aflyst for anden gang. 
Søren Mandrups retssag mod kommunen i sagen om et hævet nabohus er nu blevet aflyst for anden gang.  Foto: Bax Lindhart
Vis mere

Sagen blev efterfølgende berammet til at skulle køre i torsdag i denne uge dvs. den 16. november 2023. Men ak. To dage inden blev sagen aflyst på ny. Med samme begrundelse:

‘Retten har grundet rettens forhold aflyst retsmødet’.

Altså aflyses retsmødet for anden gang med en forklaring, som ifølge Michael Schultz ikke giver mening.

»Det er betænkeligt for retssikkerheden, ikke mindst fordi, der er tale om ældre borgere, som gerne skal have en afgørelse, inden de af naturlige årsager ikke kan møde op i retten på grund af sygdom eller det, der er værre,« siger Michael Schultz.

Sagen om Søren Mandrups husmareridt handler om, at hans nabo i 2016 fik lov til at hæve sin grund med 1,4 meter og bygge et hus med en gangsti lige op til skel.

Med den konsekvens at naboerne kan glo direkte ned i Søren Mandrups have. Siden har han klaget til både kommunen og den relevante klageinstans, Byggeklageenheden, der har kritiseret kommunen for fejl i sagsbehandlingen.

Men uden, at det har fået betydning for kommunens vurdering af sagen. Nu har Søren Mandrup så stævnet kommunen med påstand om, at gangstien lige op ad hans have er ulovlig og skal fjernes.

Sagen har påvirket Søren Mandrups otium voldsomt.

»Jeg er lige fyldt 80 år og bliver ikke yngre. Det har stået på, siden jeg var 73, og vi vil gerne have sagen afsluttet,« siger Søren Mandrup.

B.T. har talt med retspræsident ved Hillerød Ret Anders Herping Nielsen, der fortæller, at retssagen begge gange er aflyst på grund af sygdom ved retten.

»Nærmere kan jeg ikke komme det,« siger han.

Kan du forstå Søren Mandrups frustration over, at det nu sker for anden gang?

»Ja, og jeg kan også sige, at det er en sag, der ikke må udsættes igen, og derfor er den også blevet omfordelt til en anden medarbejder, der kan give en tid hurtigt. Vi er opmærksomme på, at den ikke kommer bag i køen igen. Derfor sørger vi for, at den får en forlomme og bliver berammet ikke langt inde i det nye år,« siger Anders Herping Nielsen.

Hvorfor skriver I til borgerne i et sprog, der ikke er til at forstå?

»Det er formuleret på den måde, for at man senere hen ved, at det ikke er forhold hos sagens parter, som er årsag til aflysningen, men at der er vores skyld.«

Men borgeren kan jo ikke forstå det...

»Jeg indrømmer, at det kunne nok være mere informativt, og man kunne overveje at gøre det anderledes,« siger Anders Herping Nielsen.