Folketingets Præsidium har i dag besluttet ikke at gøre mere i sagen om Alex Vanopslaghs uretmæssige brug af bolig.

Det skriver præsidiet i en pressemeddelelse:

»Vi har i Præsidiet haft en grundig drøftelse af sagen, og vi er enige om, at Folketinget ikke skal foretage sig yderligere,« lyder citatet fra Folketingets formand, Søren Gade.

Det sker efter Enhedslisten har henvendt sig til præsidiet for at få en vurdering af, om der er grundlag for at politianmelde Alex Vanopslagh, fordi han uretmæssigt har fået stillet en folketingsbolig til rådighed.

I pressemeddelelsen henviser præsidiet til, at det tidligere præsidium afsluttede en lignende sag i 2015. Den drejede sig om Simon Kollerup, der også tilbagebetalte godtgørelsen for dobbelt husførelse på 30.000 kroner årligt, men altså ikke noget derudover.

»De to sager ligner hinanden, og vi har lagt vægt på, at de blev afsluttet med samme resultat,« mener Søren Gade.

Søren Gade er yderligere citeret for, at der er principielle grunde til, at Folketinget bør være »mere tilbageholdende med at indgive politianmeldelse mod et medlem af Folketinget,« blandt andet fordi der også i Folketinget skal tages stilling til samtykke til en eventuel tiltale på grund af grundlovens regler om parlamentarisk immunitet.

Det kom allerede frem i sidste uge, at en borger har anmeldt Alex Vanopslagh til politiet for bedrageri.

Alex Vanopslagh fik fra 2020 til 2022 uberettiget et tilskud til dobbelt husførelse og en lejlighed stillet til rådighed af Folketinget.

Men Struer Kommune har konkluderet, at han brød cpr-loven ved at opholde sig for lidt i Struer, og derfor har han betalt tilskuddet tilbage og opsagt folketingsboligen.

Boligøkonomisk Videncenter anslår ifølge Information, at den gratis folketingslejlighed, som han beboede i 29 måneder, ville kunne lejes ud for cirka 10.000 kroner om måneden. Det svarer til knap 300.000 kroner i sparet husleje.

Dem har Folketingets Administration ikke bedt ham tilbagebetale.

Alex Vanopslagh selv har gentagne gange afvist, at han brød reglerne bevidst.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Alex Vanopslagh og Peder Hvelplund.

Opdateres …