Se vidoen med de afslørende sms'er over artiklen.

Endnu en sag om særbehandling rammer nu Københavns Rådhus.

BT kan i dag afsløre, at direktør i Københavns Teknik- og Miljøforvaltning Torben Gleesborg personligt gik ind i en byggesag, hvor den tidligere radikale beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev havde bøvl med at få godkendt et altanprojekt i den ejendom på Østerbrogade i København, hvor hun bor.

Ifølge professor i Statskundskab ved Syddansk Universitet Kurt Klaudi Klausen står både forvaltningschefen og den tidligere borgmester med et forklaringsproblem.

»Allerslev udnytter sin politiske magtposition til at lægge pres på en forvaltning i en enkeltsag, hvor hun har en klar egeninteresse. Det er potentielt set magtmisbrug, og direktøren burde have sagt fra i forhold til at blande sig i Allerslevs sag og i forhold til at arrangere et møde. Der er klart tale om særbehandling,« siger han.

Sagen kommer blot få måneder efter, at BT kunne afsløre, at borgerrepræsentationens politikere gennem en årrække og i strid med reglerne havde fået særbehandling i forhold til lån af Rådhusets lokaler til bryllupper.

Nu viser det sig så, at Københavns Teknik- og Miljøforvaltning ydede personlig betjening på direktørniveau til Anna Mee Allerslev. Blandt andet sørgede Torben Gleesborg for, at arrangere et møde på rådhuset for den tidligere beskæftigelsesborgmester og repræsentanter for den ejerforening, hun er en del af. Årsagen var Allerslevs utilfredshed med sagsbehandlingen.

Det afslører en sms-korrespondance, som BT har fået aktindsigt i.

Anna Mee Allerslev er ifølge korrespondancen blandt andet utilfreds med, at beboerne i hendes ejendom skal starte forfra med en helt ny byggeansøgning til projektet efter at have fået et afslag på den første.

I en afgørelse - som BT også har fået aktindsigt i - den 6. december 2016 giver kommunens jurister nemlig afslag på ejerforeningens projekt. Teknik- og Miljøforvaltningen mener, at altanerne med 1,5 meter i dybden fylder for meget i forhold til gården størrelse.

Det får Anna Mee Allerslev til at hive fat i direktør Torben Gleesborg. Allerede dagen efter den 7. december sender hun sagsnummeret direkte i en sms til direktørens mobiltelefon.

Torben Gleesborg kvitterer, og beder Anna Mee Allerslev ringe den 8. december.

Dagen efter den 9. december fortsætter sms-korrespondancen, og efter at have sat sig ind i sagen instruerer direktøren Anna Mee Allerslev i, hvad hun og hendes ejerforening nu skal foretage sig.

'Hej Anna Mee, jeg har nu fået tjekket jeres ansøgning. Der er alene søgt om 150 cm altaner, så altan.dk (leverandøren af altaner, red.) skal rette til 130 og søge igen, så burde den løbe lige igennem,' skriver direktøren.

Anna Mee Allerslev er dog utilfreds med forløbet:

‘Kære Torben, vi har fået oplyst, at sagen starter forfra nu og ikke bare skal godkendes, som jeg forstod på dig. I Bif (Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, red.) tæller sagsfristen fra vi modtager sagen, selvom den ændres eller der skal hentes mere dokumentation. Vil bare være sikker før nogen i bestyrelsen evt, klager. De er ret meget oppe at køre,’ skriver Anna Mee Allerslev den 10. januar 2017.

Dernæst svarer direktøren, at der efter afslaget ‘ikke er en aktiv sag, hvorfor i (Anna Mee og hendes ejerforening, red.) skal starte en ny byggesag’. Og Torben Gleesborg forsikrer om, at han ‘venter, at den er hurtigt håndteret da alt jo burde være i orden og den alene er afvist, fordi den ansøgte dybde var større end vores helhedsvurdering tilsiger den skal være’.

Nogle uger senere fortsætter sms-korrespondancen, fordi kommunen i en ny afgørelse i byggesagen den 18. januar beder om nye oplysninger fra Anna Mee Allerslevs ejerforening i sagen for at kunne træffe en afgørelse.

Blandt andet vil kommunen gerne have et revideret tegningssæt med reduceret altandybde for en ranke af altanerne.

Det får Anna Mee Allerslev til mobiltasterne den 24. januar 2017:

‘Kære Torben. Ked af at forstyrre. Men synes desværre, at tmf (Teknik- og Miljøforvaltningen, red,) virker ret uprofessionelle i vores sag,’ skriver Anna Mee Allerslev og fortsætter:

‘Vi er også oplyst om, at vi ikke må komme til dialogmøde. Jeg troede, at I havde oprettet et dialogteam til disse forhold? Bh. Anna.

Efterfølgende foreslår Torben Gleesborg personligt at stå for et møde med Anna Mee Allerslev, hvor altanleverandøren Altan.dk også skal deltage. I den efterfølgende korrespondance aftaler de at holde et møde den 15. februar 2017.

Foto: Martin Sylvest
Vis mere

Anna Mee Allerslev trækker dog sit tilbud om at deltage i mødet tilbage, men koordinerer det stadigvæk.

Under en måned efter mødet med Torben Gleesborg bliver byggeansøgningen så endelig godkendt af Miljø- og Teknikforvaltningen.

Ifølge rektor ved Folkeuniversitet og underviser i forvaltningsret Bente Hagelund er forløbet problematisk.

»Det er forkert, når hun som det fremgår af SMS-korrespondancen udnytter sin position som borgmester til at lægge pres på embedsmændene i en anden forvaltning,« siger Bente Hagelund og tilføjer:

»Der kan vist ikke være tvivl om, at hun har fået særbehandling i form af et hurtigere svar fra en højt placeret embedsmand. Hvis jeg havde klaget over en sag, havde jeg ikke fået et svar på SMS fra en direktør.«

Forvaltningsdirektør Torben Gleesborg har ikke ønsket at stille op til interview, men henviser til en netop afleveret redegørelse til Folketingets Ombudsmand, der omhandler Anna Mee Allerslev.

Her erkender forvaltningen, at forløbet var usædvanligt:

'Forvaltningen er opmærksom på, at håndteringen af spørgsmålene i sagen om altaner på Østerbrogade 60 ikke har fulgt den almindelige proces, da spørgsmålene ikke - som det ellers normalt er tilfældet - er blevet ”indsluset” via sekretariatet på rådhuset, men i stedet er håndteret telefonisk og via SMS mellem Anna Mee Allerslev og direktør Torben Gleesborg,' skriver administrerende direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen Pernille Andersen.

Kommunen fastholder dog, at der alligevel er truffet en lovlig afgørelse i sagen.

Anna Mee Allerslev er ikke vendt tilbage på BT’s henvendelser. Men BT har fået aktindsigt i et brev afsendt til Københavns Kommune, hvor Anna Mee Allerslev kommenterer kommunens redegørelse til Ombudsmanden omhandlende hende.

Her forklarer hun, at hun henvendte sig til forvaltningsdirektør Torben Gleesborg som privatperson - ikke som politiker - for netop at undgå at få særbehandling.

Det ændrer dog ifølge professor i statskundskab ved Syddansk Universitet Kurt Klaudi Klausen ikke på sagen:

»Medarbejderne vil under alle omstændigheder opfatte hende som borgmesteren,« siger han.