Øverst kan du se det interview, som Anna Mee Allerslev tidligere stillede op til med BT

Øens Murerfirma, der samarbejder med Beskæftigelsesforvaltningen i Københavns Kommune, har stået for en hovedentreprise af Anna Mee Allerslevs 236 kvadratmeter store lejlighed.

Det fremgår af mails, fakturaer og budgetter, som BT er i besiddelse af.

De nye oplysninger står i kontrast til det, som Anna Mee Allerslev hidtil har forklaret i forbindelse med det efterspil, der er sat i gang efter hendes afgang i oktober 2017.

Folketingets Ombudsmand har afkrævet Københavns Kommune en redegørelse om Anna Mee Allerslev habilitet i sager, der involverer Øens Murerfirma og dets ejer Jan Elving, som Allerslev tidligere har kaldt en privat ven.

Redegørelsen, der blev afleveret i sidste uge, frikendte Anna Mee Allerslev for inhabilitet. Men af redegørelsen, hvor kommunens faste advokatfirma Horten har interviewet Anna Mee Allerslev, fremgår det, at Anna Mee Allerslev kun oplyser, at murerfirmaet havde lavet ’noget murerarbejde på badeværelset’ i hendes lejlighed.

Nu viser det sig, at Øens Murerfirma har stået for totalrenovering af den 236 kvadratmeter store lejlighed, hvor murerfirmaets byggeledere har stået for at indhente tilbud og koordinere byggeprocessen mellem 7 forskellige underentreprenører i perioden februar 2016 til februar 2017.

Budgetterne fra Øens Murerfirma dateret april og maj 2016 bærer titlen ‘Hovedentreprisen’. Samlet set kostede hovedentreprisen omkring 1,7 millioner kroner, fremgår det af et budget fra april 2016.

LÆS HELE HISTORIEN I DAGENS BT ELLER I BT PLUS

En af de syv underentreprenører bekræfter over for BT, at Øens Murerfirma stod for hovedentreprisen.

»Vi blev hyret af Øens Murerfirma, der stod for det hele. Men vi fik besked på at sende fakturaerne direkte til Anna Mee Allerslev,« siger medstifter af det pågældende tømrerfirma Rasmus Carstensen, der udførte arbejde for ca. en halv million kroner. Han understreger, at han ikke har nogen kritik af Øens Murerfirmas ageren i sagen.

Også en anden underentreprenør, malerfirmaet Robert Rasmussen, blev ifølge dokumenterne hyret af Øens Murerfirma til at renovere Anna Mee Allerslevs lejlighed. Alligevel blev regningerne stilet til Anna Mee Allerslev. Det bekræfter direktør i Robert Rasmussen Claus Adrian i en mail til BT.

I materialet fremgår det desuden af en lang række emails, at indehaver af Øens Murerfirma Jan Elving er dybt involveret i processen. I en mail sendt 11. oktober 2016 omtaler han sig selv som ‘entreprenør’. I sin rolle som entreprenør koordinerer han både med underentreprenører og direkte med Anna Mee Allerslev.

Anna Mee Allerslev fastholder, at Øens Murerfirma ikke udførte en hovedentreprise.

»Øens var ikke hovedentreprenør på den private lejlighed. Jeg har betalt for Øens arbejde og oplyst Horten om Øens rolle i forbindelse med renoveringen af lejligheden,« skriver den tidligere borgmester i et skriftligt svar.

Adskillige dokumenter i byggesagen dokumenterer, at Øens Murerfirma stod for hovedentreprise, hvilket også bekræftes af underentreprenøren Rasmus Carstensen.
Adskillige dokumenter i byggesagen dokumenterer, at Øens Murerfirma stod for hovedentreprise, hvilket også bekræftes af underentreprenøren Rasmus Carstensen.
Vis mere

Men de nye oplysninger giver ifølge rektor ved Folkeuniversitet og ekspert i forvaltningsret Bente Hagelund et andet billede af sagen.

»Når Anna Mee Allerslev bliver spurgt om sine kontaktflader til Jan Elving og dermed også til Øens Murerfirma, burde hun naturligvis også oplyse om Jan Elvings og firmaets rolle i den store byggesag hjemme i hendes private bolig. Det virker nærmest vildledende, at hun siger, de har ‘foretaget murerarbejde på badeværelset’,« siger Bente Hagelund.

»Der tegner sig et billede af, at det ikke er inhabilitet, der er hovedproblemet i denne sag, men derimod magtmisbrug og forsøg på at udnytte sin position som borgmester til at skaffe sig private fordele,« mener forvaltningseksperten.

På baggrund af de nye oplysninger er Enhedslisten nu utilfredse med Københavns Kommunes redegørelse til Ombudsmanden.

»Det er en mangelfuld redegørelse, og vi er ikke tilfredse med den. Anna Mee Allerslev skulle oplyse alt om sit forhold til Øens Murerfirma. Vi har brug for, at alle oplysninger i denne sag kommer frem, så almindelige mennesker ikke er i tvivl om politikernes troværdighed og habilitet,« siger Enhedslistens Gyda Heding, der nu vil rejse sagen i Beskæftigelses- og integrationsudvalget.

Jan Elving er ikke vendt tilbage på BTs henvendelser.

SE DOKUMENTATION:

BT er kommet i besiddelse af flere budgetter, hvor det fremgår, at Øens Murerfirma stod for hovedentreprisen i Anna Mee Allerslevs lejlighed. 1,7 millioner kroner lød det foreløbige budget på i april 2016.
BT er kommet i besiddelse af flere budgetter, hvor det fremgår, at Øens Murerfirma stod for hovedentreprisen i Anna Mee Allerslevs lejlighed. 1,7 millioner kroner lød det foreløbige budget på i april 2016.
Vis mere

Øens Murerfirmas byggeleder Hans Jørgen Hansen skriver blandt andet, at Anna Mee Allerslev ikke vil have kontakt til underentreprenørerne, der er hyret til renoveringen:‘Som meddelt dig på et møde, så vil bygherre ikke have sine mails sendt direkte til vores ue (underentreprenør, red.). 
Øens Murerfirmas byggeleder Hans Jørgen Hansen skriver blandt andet, at Anna Mee Allerslev ikke vil have kontakt til underentreprenørerne, der er hyret til renoveringen:‘Som meddelt dig på et møde, så vil bygherre ikke have sine mails sendt direkte til vores ue (underentreprenør, red.). 
Vis mere