Mens politikerne på Christiansborg har travlt med at udpege tidligere skatteministre som ansvarlige for skandalerne i Skat, regner professor i samfundsvidenskab, Bent Greve, ikke med, at en kommende skattekommission vil placere et ansvar.

»Den almindelige skatteborger får ikke placeret et ansvar. Der går lang tid, inden kommission er færdig, og der har været så mange folk involveret i processen, og nogen vil formentlig ikke kunne huske, hvad der skete for 10-12 år siden i detaljer,« siger han.

»Det bedste, man kan håbe på, er, at man får lært noget om, hvordan man undgår, at det gentager sig, og hvordan man tilrettelægger den offentlige administration, så man ikke eksempelvis sparer på medarbejderne, før it-systemerne fungerer,« mener Bent Greve, der er tilknyttet Roskilde Universitet.

Men når man læser de politiske udmeldinger, kan man nemt få det indtryk, at kommissionens formål er at drage politikere og tidligere skatteministre til ansvar. Er det misvisende?

»Det er sikkert rigtigt, at nogle regner med at få placeret et ansvar, så man kan pege fingre ad hinanden. Jeg tror bare ikke, det kommer til at ske. Der er gået mange år, og der er tale om mange forskellige sager. Jeg tvivler simpelt hen på, at man kan ende med at pege på skurke og helte. Man vil få en beskrivelse af, at der er sket fejl, at nogen måske ikke har lyttet til advarsler, men at man ikke entydigt kan sige, hvor det er gået galt.«

Skandalerne i Skat har sat gang i spekulationer om, hvorvidt krisen påvirker befolkningens tillid til myndighederne. Det største problem sidde politikerne dog med, påpeger Bent Greve.

»Der er ingen tvivl om, at tilliden til skattesystemet har fået et knæk. Men samtidig har vi stadig høj tillid til vores administration og domstole i Danmark. Vi har til gengæld ikke stor tillid til det politiske system. Man glemmer  også tit, at den almindelige opkrævning af indkomstskatter i dag fungerer meget lettere og enklere for borgerne end tidligere.  Så på mange punkter fungerer det godt. Men tilliden skal genopbygges. Der skal være en effektiv skattekontrol, så folk ved, at når de betaler deres skat, gør naboen det også.«