Skat er klar med en række nye tiltag for 2014. Blandt andet skal det være nemmere at anmelde sort arbejde og socialt snyd anonymt. Antallet af anmeldelser er knap fordoblet på fire år.

På fire år er antallet af anmeldelser af sort arbejde og socialt bedrageri til de danske skattemyndigheder næsten fordoblet. Det fremgår af den nye aktivitetsplan for Skats arbejde i 2014, skriver Politiken.

Antallet af anmeldelser var sidste år cirka 9.750 mod 5.500 fire år tidligere.

Og nu gør Skat det nemmere for borgerne at anmelde sort arbejde anonymt, oplyser Skats indsatsdirektør, Erling Andersen til Politiken. Det kan i dag ikke lade sige gøre, hvis man sender anmeldelsen på mail, da myndighederne har pligt til at udlevere den mail, der er grundlag for anmeldelsen, hvis den anmeldte beder om det.

»Vi er nu klar med en digital anmeldelsesblanket på vores hjemmeside, hvor borgere og virksomheder er garanteret anonymitet. Den anonymitet kan vi ikke give, når anmeldelsen kommer i en mail,« siger Erling Andersen.

Skat vil også have skærpet fokus på danskere, der forsøger at skjule formue i et skattelyland, og som noget nyt indfører Skat desuden en permanent kontrol af danskere, der flytter til og fra Danmark.

»Der kan være borgere, der melder, at de er fraflyttet Danmark og dermed ikke længere skal betale skat, men hvor det så viser sig, at de faktisk ikke er flyttet alligevel. Her har vi brug for at intensivere indsatsen. Det gør vi nu,« siger Erling Andersen til avisen.

Yderligere vil Skat gå i dybden med i regnskaberne hos virksomheder, der har fået et revisorforbehold. Dem er der ifølge en foreløbig optælling fra Skat cirka 2.600 af.

Og som noget andet nyt vil Skat i højere grad kontrollere de offentlige virksomheders og selskabers skatteforhold, så der ifølge indsatsdirektøren kommer »en mere systematisk kontrol af, om de offentlige virksomheder nu også sørger for at få afregnet den rigtige skat af de ansattes lønninger og personalegoder«.

Skatteminister Morten Østergaard (R) skriver i en skriftlig kommentar til Politiken:

»Det er helt afgørende for vores samfundsmodel, at danskerne har tillid til, at de ikke opkræves en krone mere i skat, end de er forpligtet til. Men jeg tror også, det er afgørende for opbakningen fra den helt almindelige dansker, at vi kommer efter de få, der bevidst prøver at omgå reglerne og unddrage sig skat«.