Der blot var tale om "en meget hurtig og enkel forespørgsel", da EU-landene grænsekontrol blev undersøgt.

Skat erkender nu, at der blot var tale om "en meget hurtig og enkel forespørgsel", da ministeriet i sidste måned undersøgte, om de øvrige EU-lande har døgnbemandet grænsekontrol.

Skat understreger desuden, at forespørgslen ikke foregik på ministerniveau.

- Det er helt sædvanligt, at den slags forespørgsler kører på embedsmandsniveau, og det var altså også tilfældet her, siger direktør for Skats toldindsats, Erling Andersen.

Skatteminister Peter Christensen (V) har ellers turneret rundt med resultatet af undersøgelsen, der angiveligt viste, at syv EU-lande skulle have døgnbemandet grænsebevogtning.

Men i de seneste dage er det tal svundet kraftigt ind. Tirsdag blev det første af landene strøget af skatteministerens liste, og herefter afviste også Tyskland og Sverige, at de har døgnbemanding ved bommene, sådan som de ellers er blevet taget til indtægt for.

Og torsdag har de resterende lande på listen så afvist overfor Jyllands-Posten at have døgnbemanding.

Det var oprindeligt Folketinget, der bad skatteministeren undersøge, om andre lande har døgnbemanding i stil med den, som den danske regering ønsker at indføre.

Skat spørger efterfølgende EU-landene, om de har "toldsteder ved den indre grænse", der har åbent dagligt 24 timer".

Skat afviser, at man kunne har spurgt anderledes:

- Vi stiller sådan set bare Folketingets spørgsmål videre til de øvrige lande. Vi hverken kan eller vil eller må begynde at omformulere noget, forklarer Erling Andersen.

Landene blev altså ikke spurgt om, hvad de tilstedeværende på toldstederne måtte foretage sig, og om der overhovedet er tale om kontrol, understreger Skat.

Grænserundspørgen viste også et andet resultat, end skatteministeren havde ventet.

- Jeg var da overrasket over, at der i første omgang var så mange lande, der svarede ja til spørgsmålet om døgnbemandede grænser, siger skatteminister Peter Christensen.

/ritzau/