Skatteministeriet bruger flere penge på advokatbistand til sig selv, mens ministeriet omvendt har sparet millioner på modstanders klagemuligheder.

Sådan lyder kritikken nu fra skatteeksperter til BT.

- Det er dybt urimeligt, at hvis selskabet fører en skattesag og vinder over Skat, så skal den selv afholde udgifterne. Særligt i lyset af at Skat har sagt, at man er tilfreds med bare at vinde 50 pct. af sagerne, siger Torben Bagge, jurist og partner i firmaet Tommy V. Christiansen.

BT har flere konkrete eksempler på sager, som Skatteministeriet har tabt, og som er endt med at koste skatteborgerne en formue at føre, men også kostet en formue for virksomhederne, der har vundet. 

Det var den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti, der afskaffede selskaber og fondes mulighed for at få omkostningsgodtgørelse i skattesager i 2009. Ifølge oplysninger fra Skatteministeriet har man opnået en årlig besparelse på 45 mio. kr. på den konto.Men det er dybt retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, fordi de mange millioner Skatteministeriet har sparet er forsvundet i stigende udgifter til ministeriet og statens egen advokat, Kammeradvokaten, som blandt andet bistår Skatteministeriets i skattesager.

- Retssikkerhedsmæssigt er det bekymrende, at man med den ene hånd opruster Skats egne juridiske kompetencer med øget bistand fra Kammeradvokaten, mens man med den anden hånd lægger sten i vejen for, at selskaber og fonde kan få den fornødne sagkyndige bistand i skattesager, siger skattejurist Henriette Kinnunen, CEPOS.

Tænketanken har fået indsigt i Skatteministeriets udgifter til Kammeradvokaten og har regnet sig frem til, at ministeriets udgifter er steget fra 51 mio. kr. i 2007 til 97 mio. kr. sidste år. Altså en mio. kr. mere end besparelsen man opnåede.Blandt andet viser en aktindsigt at Skat i 2010 og 2011 betalte Kammeradvokaten i alt 1.640.515 kr. til at føre en sag mod Symbion Capital A/S i en principiel sag om fradrag, som Skat anfægtede havde været berettiget. Skat endte med at tabe sagen i Højesteret. Ifølge CEPOS nåede sagen kun til Højesteret, fordi Symbion fik økonomisk støtte fra andre aktører.

- Når vi ser på, hvor mange penge Skat selv bruger på at få hjælp af Kammeradvokaten i skattesager, vidner det jo om, at det er ret kompliceret. Det er det jo tilsvarende også for virksomheder og medfører derfor også ret store udgifter, siger Torben Bagge og uddyber, at mange virksomheder derfor ofte acceptere Skats krav uagtet, at de ikke er enige.

I november sidste år forsøgte VK og Dansk Folkeparti at få genindført godtgørelsen, men forslaget blev afvist. Ifølge den daværende skatteminister Holger K. Nielsen (SF) ville det koste 45 mio. kr..

I en mail til BT oplyser Skatteministeriet, at skatteminister Morten Østergaard nu overvejer situationen.

’Den nuværende skatteminister har i øvrigt tilkendegivet, at spørgsmålet om omkostningsgodtgørelse for skattepligtige selskaber vil indgå i overvejelserne om, hvordan vi generelt sikre retssikkerheden på skatteområdet, men at det kræver, at der kan findes finansiering,’ fremgår det af mailen.

Skatteministeriet henviser i øvrigt til, at det var en politisk beslutning i VK-regeringen - og altså ikke ministeriet selv - der valgte at lukke ned for omkostningsgodtgørelsen. Ministeriet mener i øvrigt heller ikke, at der er en sammenhæng mellem muligheden for at få omkostningsgodtgørelse og Skatteministeriets anvendelse af Kammeradvokaten.