Lyt til artiklen

Peter Skaarup, der er tidligere gruppeformand i Dansk Folkeparti, modsiger direkte Morten Messerschmidts forklaring i retten. Endda på flere områder.

Skaarup siger – modsat Messerschmidts forklaring – at det ikke var hans idé at holde et EU-seminar på mødet. Skaarup siger også, at han ikke mindes eller mener, at der overhovedet blev afholdt et EU-seminar. Sidstnævnte vender vi tilbage til.

»Jeg kan forstå, at det er blevet fremlagt sådan, at det var min idé, at vi skulle have sådan et EU-seminar. Men det var det ikke,« siger Peter Skaarup i retten på Frederiksberg.

Episoden er vigtig, da hele omdrejningspunktet for sagen er, om der har fundet et decideret EU-seminar sted på sommergruppemødet i 2015.

Messerschmidt er tiltalt for uberettiget at have opnået støtte til seminaret, som anklagemyndigheden altså mener i stedet reelt har finansieret Dansk Folkepartis sommergruppemøde.

I sidste uge forklarede Morten Messerschmidt meget tydeligt, at hele ideen om et EU-seminar stammede fra netop Peter Skaarup.

Messerschmidt forklarede, at Skaarup foreslog ham netop sådan et EU-seminar, da de to var til stede til et middagsarrangement i starten af 2015.

Messerschmidt imiterede både Skaarups karakteristiske stemme i retten og hans kropsprog, da han gengav situationen, hvor han altså påstår at Skaarup kom med ideen.

Her forklarede Messerschmidt også, at han »tydeligt« kunne huske situationen.

Skaarup blev også spurgt, om det var hans opfattelse, at der fandt et EU-seminar sted, som var afholdt af Meld.

»Nej,« svarede Peter Skaarup kort.

Herefter svarede han flere gange benægtende på spørgsmål, om han på den ene eller anden måde kunne huske et EU-seminar.

Herefter afspillede retten så en af de nye lydfiler, som er dukket op siden sagen ellers var for i Retten i Lyngby. I den lydfil, som stammer fra sommergruppemødets sidste dag, taler Messerschmidt netop om et EU-seminar, der fandt sted »i går«.

Messerschmidt nævner også, at det blev arrangeret af Meld.

Skaarup bliver konfronteret med lydfilen og bliver spurgt til, om han husker det. Det afviser Skaarup.

Desuden forklarer Skaarup, at han ikke huskede Messerschmidts ord og derfor ikke kunne forklare, hvorfor han ikke kom med bemærkninger til det.

Peter Skaarup er i dag folketingsmedlem for Danmarksdemokaterne.