Justitsministeriet vil gøre nordsjællandsk kaserne til asylcenter. Hørsholms borgmester er rasende.

Trods voldsomme protester fra blandt andet Hørsholms borgmester Morten Slotved (K) kan den rømmede Sjælsmark Kaserne i Hørsholm snart blive et permanent asylcenter.

Ifølge Berlingskes oplysninger er Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) tæt på en salgsaftale med Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen, som har det formål at etablere et asylcenter på området.

Samtidig beskriver et udkast til en brugsaftale mellem FBE og Udlændingestyrelsen – en aftale som Berlingske er i besiddelse af – at Sjælsmark Kaserne »skal benyttes som midlertidig opholdssted for personer, der søger asyl, til ophold for nødstedte og eventuelt institution for frihedsberøvede«.

Oplysningerne gør Hørsholms konservative borgmester rødglødende.

»Sjælsmark Kaserne ligger to kilometer fra Sandholmlejren, og det vil give kæmpe problemer med en sådan koncentration af flygtninge i området,« siger Morten Slotved.

Han forklarer, at Udlændingestyrelsen i 2012 henvendte sig med ønsket om at lave Sjælsmark Kaserne om til et asylcenter med plads til 400 personer. Det afviste kommunalbestyrelsen. Så henvendte justitsminister Morten Bødskov (S) sig til direkte borgmesteren med ønsket. Det blev ligeledes afvist.

Hvis kasernen nu skal laves om til et asylcenter, kræver det en ændring af planloven, som kun kan komme på to måder: Enten kan kommunalbestyrelsen ændre loven, og det sker ikke. Eller justitsministeren kan gennemtrumfe i henhold til udlændingeloven.

»Justitsministerens fremgangsmåde ligner i denne sag noget fra en bananrepublik,« siger Morten Slotved.

Udlændingestyrelsen vil ikke besvare spørgsmål og henviser til, at Justitsministeriet har den koordinerende rolle i sagen.

Justitsministeriet ønsker heller ikke at besvare spørgsmål. I stedet fik Berlingske i går en skriftlig kommentar med henvisning til, at der ifølge asylaftalen fra efteråret 2012 skal etableres et udrejsecenter, som skærper indsatsen over for personer, der ikke har ret til ophold i Danmark og skal ud af landet:

»Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen er i gang med at se på, hvordan et sådant etableres mest hensigtsmæssigt. Flere forskellige muligheder er under overvejelse, og der er i den forbindelse en række praktiske hensyn, der skal tages. Det handler blandt andet om, at udrejsecenteret skal ligge i en rimelig afstand til politiets og Udlændingestyrelsens sagsbehandlere og til lufthavnen.«

Sjælsmark Kaserne blev bygget i 1950erne, da truslen kom fra øst. Med forsvarsforliget 2005-2009 blev artilleriet flyttet til Jylland og kasernen sat til salg. De senere år har dele af den blandt andet været udlejet til Røde Kors, som her har drevet et asylcenter for flygtningebørn.