Lyt til artiklen

SF-baglandet lægger massivt pres på ledelsen for at kæmpe for forbedringer for de ledige, som rammes af dagpengeforringelser.

SFere i stort antal lagde lørdag et massivt pres på formand Annette Vilhelmsen for en løsning for de tusindvis af ledige, som allerede har eller står til at miste deres dagpenge.

»Giv disse ulykkelige medmennesker en chance med en forlængelse, inden de må gå fra hus og hjem,« lød det bl.a. fra Birger Johanssson fra Aarhus Vest, som var en af de mange delegerede, der på talerstolen ved SFs landsmøde krævede bedre dagpengeregler.

En holdning, som ifølge Berlingske høstede klapsalver og »hørt«-råb rundt om i salen. Tidligere folketingsmedlem Pernille Frahm understregede, at der var tale om et klart signal fra landsmødet til ledelsen.

»Der er helt klart behov for at gøre noget. Det vigtigste for mig er, at der sker noget, så vi redder de folk, der står på kanten til at falde ud af dagpengesystemet. Om man vælger den ene, den anden eller den syvende model, er jeg ikke så optaget af. Det er noget, man kan forhandle med de andre regeringspartier om. Det vigtigste er, at vi sikrer folk mod at ryge ud af dagpengesystemet. Det er ikke bare en lille gruppe, det drejer sig om. Det er ikke folk, der har levet lidt på kanten altid. Det er folk, der har passet deres arbejde gennem lang tid, der nu står over for en økonomisk katastrofe,« sagde Pernille Frahm.

Formanden for SFs Faglige Landsudvalg Karsten Hønge har stillet forslag om, at landsmødet pålægger partiledelsen at »arbejde for en modernisering og forbedring af dagpengesystemet«, blandt andet ved at tilbagerulle en del af dagpengereformen, så retten til dagpenge genoptjenes efter 26 ugers arbejde og ikke 52 uger, som det er i dag.

»Det er hjerteblod for SF at forsvare de arbejdsløse, og det er vigtigt for os, at vi som regeringsparti slår pejlemærker i jorden og markerer det over for regeringen,« sagde Karsten Hønge, der forventer klar opbakning, når forslaget kommer til afstemning søndag.

Han mener, at fremtiden for både regeringen og SF som parti afhænger af løsninger på dagpengesituationen:

»Der er en dyb mistillid til mange af regeringens initiativer, og hvis vi løser dagpengeproblemet, gør vi det også muligt for regeringen at overleve.«

Medlem af partiets landsledelse Poul Overlund-Sørensen understregede også, at det er en SF-opgave at presse på for at få sat skub i nye initiativer på dagpengeområdet. Det er på høje tid nu, hvor det har vist sig, at det sidste initiativ til at afbøde reformens timing – nemlig akutjobordningen <saxo:ch value="226 128 147"/> ikke virkede efter hensigten, lød hans budskab:

»Da akutjobordningen blev præsenteret af Helle Thorning-Schmidt og Bjarne Corydon, så var det med den konklusion, at nu fik vi en fuldt dækkende løsning. En fuldt dækkende løsning, det er faktisk en rigtig god ambition. Og den skal de fastholdes på. Der er behov for en fuldt dækkende løsning, der giver danskerne et forsørgelsesgrundlag fremfor armod, mens vi venter på opsvinget.«

Det var da også, da SF-formand Annette Vilhelmsen i sin landsmødetale kaldte dagpengereformen, som bl.a. har halveret dagpengeperioden fra fire til to år, »for barsk«, at SFerne røg op af stolene og hun høstede dagens største bifald – 28 sekunder langt.

»Måske var det alligevel ikke den bedste idé at halvere folks dagpengeperiode midt i en økonomisk krise,« sagde Annette Vilhelmsen, dog uden at komme med konkrete udmeldinger om – eller hvordan <saxo:ch value="226 128 147"/> SF vil komme de trængte ledige til hjælp.

Fra talerstolen understregede hun blot, at »SF accepterer, at i denne regeringsperiode er der en to-årig dagpengeperiode.«.

Blandt SFs folkevalgte var der tydelig bekymring for, at landsmødet søndag vil pålægge dem et for stramt et mandat. Flere understregede, at regeringen og Enhedslisten allerede har aftalt at evaluere dagpengesituationen inden sommerferien. »Det vil være at foregribe regeringens arbejde. Men vi skal have set på det. Det er helt afgørende, for systemet er ikke godt nok som det er i dag,« sagde finansordfører Lisbeth Bech Poulsen, skriver Berlingske.

Heller ikke skatteminister Holger K. Nielsen er klar til at give løfter:

»Det skal vi snakke om i regeringen. Og vi skal have en evaluering af det her i løbet af den næste måneds tid, går jeg ud fra. Det er noget, vi skal tage alvorligt. Men jeg vil ikke stå og snakke substans her.«