Morten Messerschmidt er fredag eftermiddag blevet idømt seks måneders betinget fængsel.

Det er netop kommet frem ved Retten i Lyngby, hvor retsformand Søren Holm Seerup har læst dommen op.

Morten Messerschmidt er blevet kendt skyldig i både EU-svig og dokumentfalsk.

Retten har blandt andet lagt til grund, at konstruktionen omkring Meld-partiet har været rodet. Morten Messerschmidt stod med ansvaret, og at partiets eneste formål var ifølge retten at kanalisere midler fra EU til projekter arrangeret af Messerschmidt og Anders Vistisen.

Morten Messerschmidt og hans advokat har dog allerede meddelt, at dommen ankes. Han vil frifindes, siger hans advokat i retten.

Sagen mod Morten Messerschmidt er blevet behandlet over seks dage, hvor han har stået tiltalt for svig og dokumentfalsk i en sag om brug af EU-midler fra den europæiske politiske alliance Meld og fonden Feld.

I forbindelse med sit formandskab for Meld søgte og modtog Morten Messerschmidt knap 100.000 kroner til afholdelse af en EU-konference på Color Hotel Skagen 4. og 5. august 2015.

Men i selvsamme periode lå Dansk Folkepartis sommergruppemøde. Og i indbydelsen til den står der ikke meget om EU-debat ledet af Morten Messerschmidt.

Samtidig mener anklagemyndigheden, at har fået udvirket og senere brugt et falsk dokument som dokumentation over for Meld.

Morten Messerschmidt har nægtet sig skyldig i anklagerne og fastholdt, at der reelt blev holdt en EU-konference.

»Ja, der blev afholdt en EU-konference i overensstemmelse med retningslinjerne. De beskriver, at man kan lave fælles arrangementer. Om man kan sige, at der er et specifikt start- og sluttidspunkt, det ved jeg ikke,« lød det fra Morten Messerschmidt, inden han tilføjede:

»Men de EU-emner, der skulle dækkes, blev dækket.«

Flere udenlandske Meld-medlemmer, der har afgivet forklaring i retten, er imidlertid af en anden overbevisning. De mener ikke, at de nogensinde blev inviteret med en konference i Skagen.

Og den overbevisning deles af de medlemmer af Dansk Folkeparti, som ligeledes har vidnet. Ingen af dem har ment, at der var tale om en Meld-konference på Color Hotel Skagen 4. og 5. august 2015.