Den gennemsnitlige ledighed for nyuddannede akademikere er næsten 30 procent, men der er stor forskel fra uddannelse til uddannelse, viser ny opgørelse.

I gennemsnit er ledighedsprocenten for akademikere med et eksamensbevis, der er mindre end ét år gammelt, 29,9 procent. Men det er et tal med mange nuancer.

Zoomer man ind på de forskellige uddannelser er forskellen i ledighed nemlig enorm. Kun 2,6 procent af nyuddannede læger er ledige, mens 49,9 procent af nyuddannede arkitekter er jobsøgende. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikerne, en paraplyorganisationen for 25 faglige organisationer, der organiserer akademisk uddannede i Danmark.

Mens ledigheden falder for de øvrige akademikergrupper, og nu er på 2,4 procent for disse grupper under et, kæmper nyuddannede akademikere fortsat med at få foden inden for arbejdsmarkedet.

»Da der bliver uddannet flere akademikere end, der forlader arbejdsmarkedet i den anden ende, så skal vi skaffe noget i retning af 10.000 nye akademikerjobs hvert år. Og det er jo en udfordring«, siger sekretariatschef for Akademikerne Jens Mølbach og uddyber:

»Det er lykkedes på de gode år, hvor der var gang i efterspørgslen fra 2006 til 2009, men i kriseårene er ledigheden steget, da det ikke har været muligt at skabe nok nye job.«

Den høje dimittendledighed har også lagt pres på universiteterne for at mindske antallet af pladser på studieretninger, der i for høj grad uddanner til arbejdsløshed. Det har fået samtlige af Danmarks universitetsrektorer til at give hinanden håndslag på at tilpasse studieudbuddet med efterspørgslen på arbejdsmarkedet.

I dette forår skal Folketinget til at forhandle om en reform af de videregående uddannelser, og her bliver dimittendledigheden et nøglepunkt. Hverken universitetsrektorer eller politikerne har endnu peget konkret på, hvilke uddannelser der forventes at blive færre studiepladser på, men ledighedsprocenten for uddannelsesretningerne, kan måske give et praj.

Følgende tabel viser den gennemsnitlige bruttoledighedsprocent efter endt uddannelse.

Under 1 år: Mellem 1-2 år.

Civ. ing. 25,7 6,4

Diplom ing. 22,0 11,8

MA. Hum. 37,7 15,7

MA. Nat. 28,9 9,9

MA. Ph.d. 16,4 8,9

MA. Samf. 34,2 22,6

Øvrige Mag. 28,6 22,7

Jordbrugsakad. 26,6 16,2

Dyrlæge 31,0 14,3

Farmaceut 24,9 8,2

Læge 2,6 0,4

Tandlæge 11,3 0,3

Arkitekt 49,9 32,3

Landinspek. 27,0 3,4

Bibliotekar 36,1 27,4

Musikudd. 27,9 22,6

Teolog 36,6 27,0

Psykolog 24,9 10,4

Jurist 26,0 7,9

Økonom 27,0 6,5

Samf. Adm. 35,2 14,8

Cand. Merc. 31,8 14,0

HA 40,1 29,8

HD 51,2 21,0

Komm. og Sprog 35,1 20,0

Cand. IT. 37,2 18,2

Bac. Samf. 30,7 20,5

Bac. Hum. 27,2 21,9

Bac. Nat. 30,2 - -

Andre 23,5 13,1

Kilde: Akademikerne, Ledighedsstatistik, januar 2014

Andre læser også