Selvom nye tal peger på, at nedskæring i SUen ikke vil ramme socialt skævt, vil Socialdemokraterne ikke skrælle et år af den statslige uddannelsesstøtte. De Radikale og SF vil ikke afvise besparelser på området.

Der skal ikke pilles ved det sjette SU-år, hvis det står til Socialdemokraterne. Nye beregninger fra Uddannelsesministeriet viser ellers, at børn af forældre med en erhvervsfaglig eller kort videregående uddannelse klarer sig hurtigere igennem en lang universitetsuddannelse end børn med akademikerbaggrund. Dermed er der ifølge uddannelsesminister Morten Østergaard (R) ikke meget, der taler for, at nedskæringer på SU-området vil ramme socialt skævt, skriver Berlingske torsdag.

Men tallene tager ikke højde for en lang tække andre faktorer, der kan være udslagsgivende for, hvor hurtigt man kommer igennem studiet, mener forskningsordfører, Mette Reissmann (S).

- Min holdning er, at fordi man ændrer på SUen, er det ikke nødvendigvis en motivationsfaktor til at få de studerende bedre gennem studiet. Der er en masse ubelyste faktorer, der er afgørende for, om man er i stand til at gennemføre en uddannelse, siger hun og peger blandt andet på, at studerende med akademikerforældre ofte vil møde en anden forståelse på hjemmefronten, når de forlænger deres studie.

I dag er det muligt at modtage SU i seks år til et studie, som er normeret til fem år. I løbet af foråret fremlægger regeringen en reform af uddannelses- og SU-systemet, som blandt andet skal komme med oplæg til, hvordan man hurtigere får de unge gennem en uddannelse og ud på arbejdsmarkedet. Det skal bidrage med to milliarder til statskassen, men de penge skal ikke tages fra de unges SU-klip, mener Mette Reissman,

- Som hovedudgangspunkt mener jeg ikke, at vi skal ind og lave så drastiske ting som at fjerne det sjette SU-år. Absolut ikke. Og jeg mener, at man hele tiden skal se på den overordnede hensigt med det her, og det er, at vi gerne vil få de studerende bedre igennem, og dermed mener jeg indenfor normeret tid, forklarer hun.

Hos regeringspartnerne i De Radikale og SF vil man ikke kategorisk afvise, at de seks års SU kan blive beskåret, når reformen skal falde på plads.

- Jeg er rigtig glad for vores SU-system, og vi ønsker at bibeholde et sådant system. Men det er også et meget privilegeret system, og der er rigtig mange samfundsgrupper, der i disse år er nødt til at bidrage til, at vi kan komme gennem krisen. Jeg kan ikke afvise, at vi kommer til at skære, men det er ikke udgangspunktet, siger De Radikales forskningsordfører, Sofie Carsten Nielsen (R).

I SF er forskningsordfører Lisbeth Bech Poulsen mere skeptisk over for nedskæringer, men hun vil ikke afvise, at en kortere SU-periode kan blive en del af en kommende reform.

- Vi afviser ikke noget, men SUen er en grundsten i uddannelsessystemet, SU til alle er en investering, der kommer tifold igen. Vi er åbne over for at kigge på en lang række ting, men der er også en lang række af andre tiltag, man kan se på, siger hun.

Mette Reissmann peger på, at hun selv er kommet frem til mulige besparelsesområder, hvor de to milliarder kroner skal hentes, uden at det betyder nedskæringer i SUen. Mere vil hun ikke løfte sløret for på nuværende tidspunkt, men hun siger:

- Jeg vil anvende andre midler. Jeg vil sætte fokus på en mere målrettet og individuel rådgivning af de studerende på de videregående uddannelser, så man får minimeret antallet, der vælger forkert studie.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.