En ung mand har fået 1,3 millioner kroner mindre i erstatning, fordi han gik på handelsskole og ikke gymnasium, da han blev invalideret. Socialdemokraternes retsordfører kræver reglerne gennemgået.

Det kan ikke være rigtigt, at en ung mand, der blev invalideret i en trafikulykke, får tilkendt en langt lavere erstatning, fordi han gik på en handelsskole og ikke et gymnasium, da ulykken fandt sted.

Socialdemokraterne retsordfører, Trine Bramsen (S), melder sig klar til en gennemgang af reglerne.

»Det er helt urimeligt - ikke mindst for familien - at vide, at fordi den unge mand gik på en erhvervsskole, så er hans liv mindre værd, end hvis han havde valgt at gå på en gymnasial uddannelse. Det er på ingen måde rimeligt, og jeg forstår godt, hvis han føler sig uretfærdigt behandlet,« siger Trine Bramsen.

Det er Jyllands-Posten, der fredag beskriver, hvordan både landsretten og Højesteret har givet Købstædernes Forsikring medhold i, at den 21-årige mands fremtid kan takseres til en lavere sats, da han gik på handelsskolens HG-linje, der retter sig mod et job som butiksansat, og ikke en gymnasial uddannelse. Dermed fik han 1,3 millioner kroner mindre i erstatning.

Ifølge Trine Bramsen bliver man nødt til at se på, om reglerne er gode nok.

»Jeg synes i hvert fald , når det gælder unge på en ungdomsuddannelse, så kan man ikke sige, at én er mere værd end en anden. Der findes et princip, når det gælder erstatninger, hvor man ser på, hvad livsindkomsten er, men spørgsmålet er, om det også skal gælde for unge, der går en på en ungdomsuddannelse. Og der mener jeg, det er uretfærdigt, at man allerede som 19-årig kan være mindre værd,« siger Trine Bramsen.

Justitsminister Morten Bødskov (S), der ikke vil kommentere den konkrete sag, siger til Jyllands-Posten, at »det i sidste instans er op til domstolene at skønne over den fremtidige indtægt«. Tager han fejl?

»I sidste ende er det domstolene, der skal træffe afgørelserne, men spørgsmålet er, om de regler, vi fra politisk hold har fastsat, er gode nok, og der mener jeg, vi bliver nødt til at se på, om vi kan skrue nogle regler sammen, der er mere retfærdige,« siger Trine Bramsen.