Trods protest fra Enhedslisten fastholder regeringen, at der skal nedsættes en dagpengekommission. Praktikere bør have plads i kommissionen, lyder kritikken.

Mens regeringen fastholder, at der skal nedsættes en dagpengekommission, lyder der nu fra flere sider i rød blok advarsler mod, at regeringen sætter den tidligere socialdemokratiske skatteminister Carsten Koch i spidsen for arbejdet, skriver Berlingske.

Carsten Koch leder netop nu et udvalg, som gransker beskæftigelsesområdet, og ifølge regeringens dagpengeudspil skal dette udvalg ved årsskiftet komme med ideer til dagpengekommissionens videre arbejde, inden regeringen nedsætter selve kommissionen og udpeger medlemmerne.

Enhedslisten advarer allerede nu kraftigt imod Carsten Koch som formand.

»Carsten Koch deltager ivrigt i den politiske debat, og som regel med borgerlige og højreorienterede synspunkter, så i udgangspunktet er der ingen grund til at tro på, at han skulle være særligt optaget af at finde solidariske løsninger på problemerne i dagpengesystemet. Tanken om, at han skulle stå i spidsen for sådan et arbejde, er ikke særlig betryggende,« siger Enhedslistens gruppeformand Per Clausen.

Siden sin ministertid under Nyrup-regeringerne har Carsten Koch blandt andet ledet VK-regeringens skattekommission og har skabt sig en profil som forsvarer for den nuværende regerings stramme kurs i den økonomiske politik.

I en kronik i Politiken sidste efterår tordnede han eksempelvis mod det høje danske lønniveau og imod røde debattører, der ifølge Koch kritiserer regeringens økonomiske kurs uden selv at have holdbare løsninger på udfordringerne.

Også medlem af SFs magtfulde landsledelse Poul Overlund Sørensen er bekymret for, om Carsten Koch skal være formand for en dagpengekommission.

»Jeg ser ikke Carsten Koch, som den oplagte kandidat. Det er svært at se, at han kommer med nye initiativer, som kan løse problemerne for de udfaldstruede,« siger han.

SFs politiske ordfører Jonas Dahl vil ikke afvise, at Carsten Koch skal være formand for kommissionen, men understreger, at der endnu ikke er taget stilling til det:

»Det er en hypotetisk diskussion at rode sig ud i. Lige nu skal vi have lukket en aftale, og derefter kan vi tage den diskussion,« siger ordføreren.

Uanset hvem der ender som formand, bør arbejdsmarkedets parter, som kender dagpengesystemet i praksis, have en plads i den kommende kommission, mener Enhedslistens gruppeformand.

»Vi har ikke brug for en kommission fuld af borgerlige økonomer, hvis konklusioner er helt forudsigelige. Man burde styrke fagforeningernes og A-kassernes invovlering i det her, for de er de ypperste eksperter i dagpengesystemet og dets konsekvenser for de arbejdsløse. Uden dem, ender det med at blive systematisk spild af tid,« siger Per Clausen.

I udspillet peger regeringen på, at arbejdsmarkedets parter skal inddrages, men at kommissionen skal udgøres af »eksperter«.

FOAs formand, Dennis Kristensen, kalder det »et skidt signal« fra regeringens side ikke at inkludere praktikerne i kommissionen – og det kan ende med at svække hele arbejdet.

»Kommissionen kommer til at mangle hele den dimension, at nogen ved, hvad der rent faktisk er de grundlæggende problemer i praksis i dagpengesystemet. Og der er en risiko for, at vi i kølvandet af deres forslag skal igennem en ukonstruktiv debat om, hvorvidt akademikerne nu tager fejl eller har ret på de og de punkter,« siger han.

Enhedslisten var i går indkaldt til de første forhandlinger om dagpengeudspillet, der fortsætter henover Pinsen. Støttepartiet er skeptiske over for regeringens finansieringsmodel, hvor pengene blandt andet skal komme fra en højere egenbetaling i dagpengesystemet, men hverken støttepartiet eller finansminister Bjarne Corydon (S) ønskede i går at gå nærmere i detaljer med forhandlingerne.

Ministeren fastslog dog, at dagpengekommissionen bliver en realitet.

Carsten Koch har ingen kommentarer til kritikken.