Departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen er sluppet for sin advarsel, men minksagen er langtfra slut for en række embedsmænd længere nede i hierarkiet.

Det gælder blandt andet to personer i Rigspolitiet, Uffe Stormly og Birgitte Buch.

De har kunnet se deres chef, Thorkild Fogde, blive frifundet for al kritik og træde ind ad døren igen som rigspolitichef.

Imens har de to embedsmænd stadig disciplinære advarsler hængende over hovedet, tildelt af Rigspolitiet i halen på Minkkommissionens rapport.

Efter at en forhørsledelse har renset Thorkild Fogde, har Rigspolitiet selv besluttet at gennemgå de to resterende sager.

B.T. har i den forbindelse spurgt Rigspolitiet, om Thorkild Fogde bør erklæres inhabil i behandlingen.

»Thorkild Fogde har ikke været inddraget i sagsbehandlingen vedrørende Uffe Stormly og Birgitte Buch,« oplyser Rigspolitiet i en mail.

Rigspolitiet skriver derudover, at det har været Thorkild Fogdes eget ønske allerede efter Minkkommissionens rapport, at han ikke skulle inddrages.

Sagsbehandlingen varetages internt i Rigspolitiets Koncern HR.

En klog beslutning ud fra »et forsigtighedsprincip« vurderer professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet Michael Gøtze.

»Det er efter min vurdering klogt, at Thorkild Fogde har bedt om at blive holdt ude af loopet for at undgå eventuel kritik af dobbeltrolle.«

Den ene af sagerne omhandler Uffe Stormly, der er politiinspektør i Nationalt Beredskabscenter i Rigspolitiet og stabschef for Den Nationale Operative Stab (NOST).

Ifølge Minkkommissionen deltog han i et møde 5. november, hvor han blev gjort bekendt med, at der var hjemmelsproblemer forbundet med at aflive alle mink.

Dagen efter blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et såkaldt actioncard, som Uffe Stormly godkendte.

Han havde ifølge Minkkommissionen det overordnede ansvar for lovligheden samt udarbejdelsen af de actioncard, der udgjorde grundlaget for de faktiske opkald til minkavlerne om, at de skulle aflive alle mink.

Den anden sag omhandler Birgitte Buch, politiassessor og juridisk sektionsleder i Rigspolitiet.

Ifølge Minkkommissionen godkendte også hun 6. november det actioncard, der skulle kommunikere, at alle mink skulle aflives, selvom også hun kendte til problemer med manglende hjemmel.

Uffe Stormly havde som stabschef det overordnede ansvar, men Minkkommissionen vurderede, at han havde »delegeret« den såkaldte legalitetskontrol til Birgitte Buch i den konkrete situation.

I alt ti embedsmænd havde ifølge Minkkommissionen gjort sig skyldige i så grove tjenesteforseelser, at der kunne åbnes tjenestemandssager om det.

Det ledte til blandt andet en advarsel til Barbara Bertelsen, men anklagen er siden blevet trukket tilbage af Mette Frederiksen.

Tre embedsmænd, der sad i Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen, får fortsat deres sager behandlet.

Her har Fødevareministeriet bedt Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om rådgivning, oplyser ministeriet til B.T.

Rigspolitiet har, modsat ministeriet, besluttet selv at gennemgå personalesagerne.

»Denne gennemgang er endnu ikke afsluttet,« oplyser politiet.