Det er ikke nok med varmepuljer og ekstra check til danskerne.

Derfor skal to ministre nu troppe op i Folketinget og svare på, hvad de vil gøre ved de stadigt stigende energipriser, der lige nu resulterer i rekordhøje regninger til danskerne.

Nye Borgerlige har netop indkaldt skatteminister Morten Bødskov og klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen til hasteforespørgselsdebat i Folketinget.

Her vil partiet have ministrene til at svare på, hvad regeringen vil gøre for at undgå, »at danske familier rammes urimeligt hårdt af de stigende priser på energi«, og på, om regeringen vil sænke eller helt fjerne de danske energiafgifter, der er nogle af de højeste i Europa.

»Vi bliver nødt til at få regeringen til at handle nu. Der er så mange familier i Danmark, der lige nu sidder i en frygtelig knibe, fordi energipriserne er steget voldsomt,« siger Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund.

På grund af de stigende energipriser sparer den danske stat lige nu omkring 2,7 milliarder kroner om året, fordi staten blandt andet betaler færre tilskud til biogasanlæg og vindmølleejere.

Nye Borgerlige foreslår derfor, at man fra politisk side starter med at sende de penge retur til danskerne som afgiftslettelser.

»Det er det mindste, man kan gøre. Selvfølgelig skal staten ikke polstre sig på, at energipriserne stiger. Derefter skal vi så tage diskussionen af, om vi ikke hurtigst muligt skal se at få afgifterne ned generelt,« siger Pernille Vermund.

Regeringen har foreslået at sætte elafgifterne gradvist ned, så en kilowatt-time gradvist går fra at koste 90 øre pr. kWh i dag til 57 øre pr. kWh i 2030.

Derudover er der sat en pulje af på i alt 100 millioner kroner, som kommuner kan søge for at hjælpe ældre, kontanthjælpsmodtagere og andre borgere, der kan have svært ved at betale større, uforudsete energiregninger.

Men den form for puljehjælp giver Pernille Vermund ikke meget for.

»Lige meget hvordan man vender og drejer den slags, så vil der altid være nogen, som ikke bliver tilgodeset. Og det der med, at man sidder og suger penge ud af borgernes lommer med den ene hånd for bagefter at dele dem ud med den anden, det er altså bare noget skrammel,« lyder det fra Vermund.

I stedet vil Nye Borgerlige have afgiften på el sat markant ned, så hurtigt som det er muligt. Partiet ved dog ikke på forhånd, hvor hurtigt en eventuel afgiftslettelse vil kunne træde kraft.

»Men afgifterne er for det første enormt hæmmende for vores vækst i Danmark. Og for det andet vender de den tunge ende nedad. De, der har en god økonomi, kan måske godt finde luft i budgettet til at betale nogle af de høje afgifter, vi har lige nu. Men for dem, som har en mere stram økonomi, er det svært,« siger Pernille Vermund.

Der er endnu ikke fastlagt en dato for forespørgselsdebatten i Folketinget.