Der er muligvis lys i horisonten for de små skolebørn, som savner deres klassekammerater. Om få uger kan det være realistisk at åbne skolerne igen for de små klasser  Det fortæller to af landets førende pandemieksperter til B.T.

Eksperterne Allan Randrup Thomsen og Lone Simonsen sidder begge i den særlige 'faglige referencegruppe', som rådgiver regeringen i forbindelse med covid-19 og også den forestående genåbning af det danske samfund.

»I øjeblikket ved vi for lidt om, hvordan den britiske mutation opfører sig. Men allerede om et par uger er vi sandsynligvis meget klogere på den. Med de lave kontakttal, som vi har, så vil jeg skyde på, at det kan være forsvarligt at tage en beslutning på det tidspunkt om at åbne op for de små klasser, så børnene kan komme tilbage i skolen igen,« siger Lone Simonsen, der er epidemiolog og professor i folkesundhedsvidenskab ved Roskilde Universitetscenter og altså også en del af regeringens faglige referencegruppe.

Allan Randrup Thomsen deler hendes vurdering.

Regeringen og den faglige referencegruppe har udarbejdet denne tabel over, hvilke dele af samfundet der bør åbne først. Den højeste prioritet er, at 0-4. klasserne skal tilbage til skolen. Listen er i øvrigt ikke inddelt fuldstændigt efter prioriteret rækkefølge.
Regeringen og den faglige referencegruppe har udarbejdet denne tabel over, hvilke dele af samfundet der bør åbne først. Den højeste prioritet er, at 0-4. klasserne skal tilbage til skolen. Listen er i øvrigt ikke inddelt fuldstændigt efter prioriteret rækkefølge.
Vis mere

»Vi bliver klogere på den britiske mutation i løbet af nogle uger. Her vil vi også vide mere om, hvordan virussen opfører sig i det danske samfund. Vores smittetal er ret lave, så derfor kan det betyde, at vi kan tage en beslutning om nogle uger om at åbne for de små skoleklasser igen. Jeg tør dog ikke love noget,« siger Allan Randrup Thomsen, professor i virologi ved Københavns Universitet og også med i regeringens rådgivende faglige referencegruppe.

Netop genåbningen af landets skoler for de mindste klasser er i øjeblikket regeringens højeste prioritet i forbindelse med alle genåbningens faser. Det skyldes flere forhold.

For det første så vurderer eksperterne, at de yngste børn ganske enkelt ikke smitter ret meget. Den erfaring har man gjort sig under epidemien. Desuden vil det have en meget stor betydning for samfundsøkonomien, hvis børnene ikke skal passes hjemme af deres forældre, som så får frigjort ressourcer til at arbejde på mere normale vilkår igen.

Til sidst vurderer den faglige referencegruppe, at det også har stor indflydelse på både børn og voksnes trivsel, at skolegangen genoptages. Vurderingerne kan læses her.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke forklarer, at regeringens højeste prioritet i forbindelse med genåbningen er, at de mindste klasser skal tilbage i skole igen.
Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke forklarer, at regeringens højeste prioritet i forbindelse med genåbningen er, at de mindste klasser skal tilbage i skole igen. Foto: Mads Claus Rasmussen
Vis mere

Både Lone Simonsen og Allan Randrup Thomsen understreger, at det er for tidligt at sende 0-4. klasserne tilbage i skolen nu. Man skal først være helt sikker på, at den britiske mutation ikke har nogen egenskaber, som kan forværre virussens udbredelse i Danmark.

»Vi har endnu for lidt statistisk materiale om, hvor smitsom den britiske mutation er. Derfor kan der forekomme et statistisk udsving for kontakttallet, hvor der er stor forskel på konsekvenserne på, om det ligger til den side eller den anden side,« siger Allan Randrup Thomsen.

Både Lone Simonsen og Allan Randrup Thomsen forklarer, at man heller ikke har helt sikker viden om, hvorvidt den britiske mutation har nemmere ved at sprede smitten gennem børn, end man ellers har set. Det skal også afklares.

B.T. har bedt sundhedsminister Magnus Heunicke om en kommentar til denne artikel. Han har sendt en skriftlig kommentar.

»Det er positivt, at vi har set et faldende kontakttal den seneste uge. Antallet af indlæggelser er fortsat højt, men det giver os forhåbninger om, at vi – hvis vi fastholder det nuværende aktivitetsniveau – kan holde udviklingen med B.1.1.7 i skak. Derfor gælder det om at holde fast,« skriver Magnus Heunicke og fortsætter:

»Men når først smittetal og andre parametre for epidemien tillader det, vil regeringen ikke lade samfundet være lukket ned én dag for meget. Og med arbejdet fra den faglige referencegruppe har vi et rigtig godt udgangspunkt for at vurdere situationen,« skriver sundhedsministeren.