I Justitsministeriet arbejdes der på højtryk for at få lovforslaget om stramningerne af asylreglerne klar til behandling i Folketinget umiddelbart efter åbningen i oktober. Det skal forhindre, at en ny stor gruppe asylansøgere kommer ind på den nuværende ordning.

For at forhindre at en ny stor gruppe asylansøgere skal komme til Danmark på de nuværende ordning, vil regeringen nu have en stramning af loven lynbehandlet umiddelbart efter Folketingets åbning. Det skriver altinget.dk.

Regeringen forventer at få forslaget, der giver mulighed for at sende asylansøgere tilbage til hjemlandet, når situationen der er blevet mere fredelig, igennem til november.

Den nuværende ordning giver mulighed for ophold i Danmark i fem år, men vedtages den nye lov, skal asylansøgernes situation vurderes igen allerede efter blot et år.

Forskningschef Thomas Gammeltoft-Hansen fra Institut for Menneskerettigheder mener, at den skærpede praksis godt kan tillades i de internationale konventioner.

»Der er givet et vist spillerum, hvis man ønsker at sende flere flygtninge tilbage, når der er blevet fred. Der er ikke noget i flygtningekonventionen, der sikrer, at flygtningestatus skal være permanent eller nødvendigvis føre til statsborgerskab,« siger han til altinget.dk.