Den nye V-regering lægger op til, at der skal indføres et reelt eliteniveau på de danske universiteter. Danske Studerendes Fællesråd er skeptiske.

Den nye regering mener, at de dygtigste studerende på universiteterne skal udfordres endnu mere. Og det skal de, så man undgår, at de dropper Danmark til fordel for mere attraktive undervisningstilbud i udlandet. Det skriver Dansk Industri i sit nyhedsbrev DI Business.

Der er dog endnu ikke kommet et decideret udspil, men udover en række andre initiativer på uddannelsesområdet skal der indføres et egentligt eliteniveau for de dygtigste studerende på landets universiteter.

Idéen om en elitelinje kommer sig af, at der over de seneste år er blevet optaget langt flere på universiteterne. En udvikling, som fortalerne for tiltaget mener har sænket det faglige niveau.

Formand for Danske Studerendes Fællesråd (DSF), Yasmin Davali, er dog skeptisk over for idéen om en decideret elitelinje på universiteterne. Hun frygter, at det i sidste ende vil skabe dårligere uddannelser.

»Hvis de få midler, universiteterne har, nu også skal bruges til et særligt eliteniveau, vil det betyde, at rigtig mange får dårligere undervisning, medmindre universiteterne får flere midler samlet set. Vi vil hellere arbejde på at løfte niveauet for alle,« siger hun.

Yasmin Davali forklarer, at det ikke nødvendigvis er dårligt, at der er kommet et mere mangfoldigt og forskelligt studiemiljø, siden stigningen i optagelserne begyndte.

Det står endnu ikke klart, hvornår der vil komme et præcist udspil fra regeringen på området.