Kampen mod doping skal styrkes. Regeringen er klar til at hæve strafferammen for grov dopingkriminalitet.

Regeringen vil i næste folketingssamling fremsætte et lovforslag, der indebærer en forhøjet strafferamme for dopingkriminalitet i tilfælde, hvor der foreligger særligt skærpende omstændigheder, oplyser Justitsministeriet.

- Doping udgør i dag et attraktivt marked for rockere, bander og andre kriminelle. Det skal vi ikke tolerere. Derfor er vi i regeringen klar til at sætte hårdt mod hårdt og indføre en forhøjet strafferamme for særligt grove tilfælde af dopingkriminalitet, udtaler justitsminister Morten Bødskov (S) i en pressemeddelelse.

Han peger på, at en skærpelse vil betyde, at dansk lovgivning kommer på linje med vores nabolande Norge og Sverige, hvor strafferammen begge steder er på seks år for grove overtrædelser.

Justitsministeriet vil nu i samarbejde med anklagemyndigheden og politiet overveje den konkrete udformning af en ny bestemmelse om grov dopingkriminalitet. Regeringen forventer at være klar med et lovforslag i næste folketingssamling.

- Doping udgør en alvorlig sundhedsfare, og brug af doping kan medføre alvorlige sundhedsskader for dem, der bruger det. Derfor vil vi i regeringen gå langt for at dæmme op for problemerne med doping, og jeg glæder mig over dette seneste skridt i kampen mod doping, udtaler sundhedsminister Astrid Krag (SF).

Sidste år udfærdigede en arbejdsgruppe om dopingkontrol i motions- og fitnesscentre en rapport, som indeholdt en række anbefalinger til, hvordan man kan forbedre dopingkontrollen i motions- og fitnesscentre i Danmark.

Som opfølgning på rapporten iværksatte regeringen i juni sidste år otte konkrete tiltag, der fortsætter dopingbekæmpelsen i de kommercielle motions- og fitnesscentre ad frivillighedens vej. Blandt andet tilvejebringes der mere fleksible aftalemuligheder mellem motions- og fitnesscentre og Anti Doping Danmark, således at flere centre vil indgå en frivillig aftale med Anti Doping Danmark om dopingkontrol eller forebyggelse af doping.

Derudover intensiveres kampen mod doping i motions- og fitnesscentre ved oprettelse af et elektronisk register over dopingsanktionerede. Kulturminister Marianne Jelved (R) fremsætter et lovforslag om registret på onsdag.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.