Lyt til artiklen

Regeringen vil som led i den kommende skattereform afskaffe beskatningen af fri telefon.

»Vi gør det, fordi det skal være nemmere og billigere at være dansker. Det er lidt skørt, at mange mennesker går rundt med to telefoner, en til arbejde og en til privat, fordi de ikke ønsker at blive beskattet af deres arbejdstelefon. Ordningen stammer fra en tid, hvor det måske var mere eksklusivt at få stillet en telefon til rådighed fra ens arbejdsgiver, end det er i dag. På denne måde tilpasser vi skattereglerne til nutiden, til glæde for en halv million danskere,« siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) til BT.

Måske vil endnu flere få glæde af det, hvis de kan få deres arbejdsgiver til at stille en telefon til rådighed, når de ikke længere skal betale skat af den, vurderer han.

Han forventer, at regeringen fremlægger sit skatteudspil i sin helhed i løbet af få dage. Det sker formentlig samtidig med den årlige præsentation af regeringens forslag til finanslov.

Ifølge LA-formand, udenrigsminister Anders Samuelsen bliver der tale om en »historisk stor skattereform«.

»Ja, og dette forslag er bare en mindre del af det,« siger Simon Emil Ammitzbøll.

Afskaffelsen af skatten på fri telefon vil kunne mærkes af mange helt almindelige danskere. Efter de gældende regler bliver 480.000 lønmodtagere beskattet af fri telefon af et samlet beløb på 1,1 mia. kr. årligt.  En lønmodtager, der får stillet fri telefon til rådighed af sin arbejdsgiver, og dermed kan bruge den privat, betaler skat af 2.700 kr. i 2017.

Skattelettelsen svarer således til det halve, altså omkring 1.300 kr.

Skatten på fri telefon blev indført af Thorning-regeringen i forbindelse med finansloven for 2012 og erstattede multimedieskatten. Man forventede dengang, at 130.000 fremover ville være berørt af skatten. Men antallet har altså vist sig at være mere end tre gange så højt.

Man betaler i dag også skat af fri internet, hvis det er stillet til rådighed af ens arbejdsgiver og man fra hjemmet ikke har adgang til firmaets intranet. Denne skat har regeringen dog ikke umiddelbart planer om at afskaffe.

Simon Emil Ammitzbøll forventer at partierne i Folketinget vil tage godt imod forslaget.