Kontanthjælpsloftet bliver omlagt.

Det er en del af en længe ventet aftale om ydelser, som regeringen netop har landet med støttepartierne. Ingen af de borgerlige partier er dermed med i aftalen.

Kontanthjælpsloftet som man kender det i dag, kommer til at blive omlagt og erstattet af en såkaldt trappemodel.

Det såkaldt midlertidige børnetilskud bliver gjort permanent.

Derudover bliver der givet et ekstra årligt tilskud på 500 kroner til kontanthjælpsmodtagere.

Samtidig bliver der fremover øremærket 260 kroner om året til kultur- og fritidskulturtilbud til 40.000 børn.

Aftalen er indgået med et snævert flertal blandt regeringen, Enhedslisten, SF, Radikale Venstre og Alternativet.

Forhandlingerne om et nyt kontanthjælpssystem har været længe undervejs.

Allerede før valget i juni 2019 lancerede SF-formand Pia Olsen Dyhr det som et ultimativt krav, at kontanthjælpsloftet skulle afskaffes ved første finanslov i slutningen af 2019. Det skete dog ikke.

Efter valget skrev støttepartierne under på det forståelsespapir, der betød, at Socialdemokratiet kunne danne regering.

Her blev det aftalt, at en ny regering skulle "bekæmpe børnefattigdom", og at det skulle afhjælpes af en ydelseskommission.

Den præsenterede sine anbefalinger for et år siden.

Dengang kaldte Enhedslisten forslagene om afskaffelse af kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen for et godt afsæt for de "afgørende forhandlinger" om at mindske børnefattigdommen.

Hovedpunkterne i kontanthjælpsaftalen er:

 • Det midlertidige børnetilskud videreføres som et permanent børnetillæg til forsørgere, der modtager SHO-ydelse eller er berørt af den nye indkomsttrappe.
 • Fritidstillæg til alle børn i kontanthjælpssystemet. Fritidstillægget er på 250 kr. pr. barn hver måned – max 1.000 kr. pr. familie.
 • Kontanthjælpsloftet afskaffes og erstattes af en indkomstrappe med et fast niveau for, hvor meget kontanthjælpsmodtagere maksimalt kan modtage i boligstøtte og særlig støtte.
 • Lempeligere indkomstfradrag med blandt andet et fribeløb på enten 2.500 kr. eller 5.000 kr. pr. måned afhængigt af ydelsesniveau.
 • Afklaringsret til borgere over 30 år, der har været i kontanthjælpssystemet i to år eller mere. Det omfatter løbende genvurdering og ret til at søge om ressourceforløb/fleksjob.
 • Ret til at holde ferie med supplerende kontanthjælp. Det giver mulighed for, at kontanthjælpsmodtagere, der har arbejdet lidt, kan supplere deres feriegodtgørelse med kontanthjælp op til deres almindelige kontanthjælpssats.
 • Lempede pensionsregler. Kravet om, at kontanthjælpsmodtagere skal hæve arbejdsgiverindbetalte pensioner med tilbagekøbsret, ophæves.
 • Ekstra 500 kr. i kontanthjælp efter skat årligt til at kompensere for aftalen om en ny reformpakke for dansk økonomi.
 • Boligstøtte ved forældrekøb afskaffes, og provenuet bruges på tiltag i kontanthjælpssystemet.
 • Formuegrænsen for at modtage kontanthjælp hæves fra 10.000 kr. til 12.000 kr. for enlige og fra 20.000 kr. til 24.000 kr. for ægtepar og reguleres fremover i samme takt som kontanthjælpssatserne.
 • Ret til at få dækket hele egenbetalingen af tilskudsberettiget medicin til børnene. Kontanthjælpsmodtagere over 18 år, der har været på kontanthjælp gennem 12 måneder, får også dækket hele egenbetalingen til tilskudsberettiget medicin.