Danmark indførte en midlertidig grænsekontrol 4. januar 2016, og den er blevet forlænget flere gange.

Grænsekontrollen forlænges i yderligere seks måneder. Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Den stod til at udløbe 11. november.

»Det er lykkedes regeringen at bringe indrejse- og asyltallet ned på et lavt niveau, og det glæder jeg mig over. Når det er sagt, så er der stadig en alvorlig terrortrussel mod Danmark og et væsentligt pres på Europas ydre grænser. Derfor mener regeringen, at grænsekontrollen er nødvendig for at værne om Danmarks sikkerhed,« siger Inger Støjberg (V) i en pressemeddelelse.

Regeringen har i dag orienteret Europa-Kommissionen og de øvrige Schengenmedlemsstater om forlængelsen.