Red Barnet retter skarp kritik af, hvordan asyl- og flygtningebørn behandles i Danmark. Organisationen er enig med Europarådet i, at Danmark overtræder FNs Børnekonvention i udvisningssager.

Det ligner børnemishandling, når børn venter i årevis i landets asylcentre, og når flygtningebørn kommer til Danmark uden forældre og vokser op uden at vide, om de skal sendes tilbage til deres hjemland, når de fylder 18 år.

Sådan lyder den skarpe kritik fra Red Barnets generalsekretær, Mimi Jakobsen, der erklærer sig fuldstændig enig med Europarådet i, at Danmark overtræder FNs Børnekonvention i sager om udvisning af børn.

»Uledsagede flygtningebørn, som kommer hertil uden forældre og pårørende, får lov til at opholde sig i Danmark, men hele deres liv får de ikke at vide, om de bliver sendt tilbage til Afghanistan eller får lov til at blive i Danmark. Og forestil dig som barn at vokse op et sted, hvor du ikke ved, hvem du skal knytte dig til, hvilket sprog skal du lære, og hvad skal du dygtiggøre dig i. Du kan slet ikke se din egen fremtid. Det, synes jeg, er børnemishandling,« fastslår Mimi Jakobsen.

Det er Europarådets menneskerettighedskommissær, Nils Muiznieks, der i en ny rapport vurderer, at børnefamilier kan være blevet udvist af Danmark i strid med FNs Børnekonvention. Det fremgår af dokumentarudsendelsen »De udviste børn«, som DR2 sender mandag aften.

»Den kritik er desværre fuldstændig spot on. Den er så præcis, som den kan være. Red Barnet har i årevis råbt op om, at Danmark overtræder Børnekonventionen, og det er fuldstændig utroligt, at vi vil være det bekendt i et land som Danmark,« siger Mimi Jakobsen.

FNs Børnekonvention fastslår, at myndigheder altid skal lade barnets tarv komme i første række, når de træffer afgørelser. Men Europarådet konkluderer i rapporten, at de danske myndigheder ofte tager beslutninger om udvisninger, uden at børnene tages med i vurderingen. Ifølge menneskerettighedskommissæren handler det blandt andet om sager om familiesammenføring, afviste asylansøgere og uledsagede flygtningebørn.

»Regeringen har forsømt, hvad den lovede i sit regeringsgrundlag, nemlig at gå udlændingeloven igennem med en tættekam for at se, om Danmark overholder Børnekonventionen. Med den kraftige og flove kritik vi nu får, kan man ikke andet end at opfordre til, at nu må regeringen se at få det gjort. Og det skulle være gjort for længst,« lyder opfordringen fra Mimi Jakobsen.

DR2-dokumentaren fortæller, at Justitsministeriet ændrede praksis på området for fire måneder siden, og at Udlændingestyrelsen nu fremover skal sørge for, at sager om afslag på humanitært ophold til børnefamilier skal vurderes ud fra barnets tarv. Det har fået flere eksperter til over for DR Nyheder og Information at anbefale, at tidligere afslag skal undersøges for at sikre, at børn ikke er blevet udvist i strid med deres rettigheder.

Det er Mimi Jakobsen enig i.

»Det er selvfølgelig op til myndighederne at finde ud af, men det skal i hvert fald forsøges i det omfang, det overhovedet kan lade sig gøre. Det skylder Justitsministeriet de her børn,« siger hun.