De Radikale i Københavns Borgerrepræsentation vil ikke bruge 28 milliarder kroner på en havnetunnel. partiet vil hellere investere i infrastruktur, der binder byen sammen for at skabe mindre trængsel og forurening.

Radikale Venstre i København siger nej til at bruge 28 milliarder kroner på en lang havnetunnel langs Københavns Havn. Partiet er bekymrede for risikoen for flere biler i byen og for de uafklarede konsekvenser i de områder, hvor havnetunnellen skal sluttes til det øvrige vejnet.

”Vi er dels bekymrede for, at en havnetunnel indebærer en reel risiko for, at der føres flere biler ind i byen, og dels for de store negative konsekvenser havnetunnelen får for de områder, hvor den skal sluttes til det øvrige vejnet, for eksempel på det fredede Amager Fælled. Vi er på ingen måde overbeviste om, at de positive effekter opvejer de negative – og derfor er vi ikke parate til at brænde næsten 30 milliarder kroner af på en lang havnetunnel. I stedet vil vi investere i infrastruktur, der binder byen sammen og som med sikkerhed skaber mindre trængsel og forurening”, siger den radikale leder på Rådhuset, Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (R).

Radikale Venstre ønsker til gengæld en kort havnetunnel fra Nordhavnsvej til Nordhavn, både for at lette adgangen til bydelen og for at lede den tunge varetransport uden om den indre by. En kort havnetunnel kan også rumme en baneforbindelse mellem Nordhavn og Hellerup og dermed styrke Nordhavns grønne udvikling. Og så skal man rette blikket mod andre bedre og billigere løsninger på trafikken i København og byudviklingen.

”I stedet for den usikre og uafdækkede investering i en lang havnetunnel ønsker vi at prioritere byudvikling i de mange byområder i København, som stadig ikke er udviklet færdigt endnu. Det betyder også, at vi skal sikre god offentlig transport til forsømte og underprioriterede områder. I vores iver for at udvikle nye prestigeprojekter må vi ikke glemme, at de gamle byområder skal bindes meget bedre sammen og stadig skal forbedres og udvikles. Frem for de mange milliarder i en lang havnetunnel vil vi for eksempel hellere prioritere baneforbindelser fra Tingbjerg og Brønshøj ind til centrum, at skabe attraktive byrum, der hvor H. C. Andersens Boulevard i dag skærer byen over, at udbygge supercykelstierne og at arbejde videre med de grønne cykelruter inde i byen. Alle tiltag, der styrker den grønne transport og bekæmper forureningen nu og her”, siger gruppeformand Kasper Johansen (R).

BNB