Det stort anlagte veterankort, der skulle give danske veteraner adgang til en række rabatter og fordele, har været et flop siden fødslen. Forsvarsministeren vil nu sikre tusindvis af veterankort­indehavere de samme fordele, man har som ansat i Forsvaret.

Det værste ved at være i krig er ikke, når fjenden skyder mod dig. Så ved du da, hvor de er henne.

Det værste er, når de ikke skyder. Når du vandrer rundt i tomheden. For du ved, at fjenden kan ligge på lur, klar til at angribe dig. Men du ved ikke, hvor de er, eller hvornår det sker.

»Man bliver totalt paranoid. Det er en form for psykisk terror. Alt i ens krop stresser,« som Martin Aaholm fortæller til Berlingske.

I 2009 var han i en alder af 22 år udsendt til Afghanistan som infanterist i krigen mod Taleban. Dengang var bevidstheden om, at hver dag kunne være den sidste, bare noget, man levede med. Og 1. juli 2009 kunne sagtens være blevet den sidste dag for Martin Aaholm.

Under »Operation Panterens Klør«, en af de største vestlige militæroperationer siden D-dag under Anden Verdenskrig, trådte han på en mine med 50 kilo nedgravet sprængstof.

Eksplosionen kastede ham adskillige meter ud i det afghanske ørkensand, men han var i live, da han landede, og ville per instinkt rejse sig for at løbe i sikkerhed. Det kunne han ikke. For der, hvor hans ben få sekunder forinden havde været, var der nu kun nogle blodige kødstumper tilbage. Ligesom halvdelen af hans fingre og store dele af hans underarme var sprængt væk af den talebanske mine.

»Jeg besvimede med det samme. Smerterne slog mig ud,« husker han.

Martin Aaholm er krigsveteran. Ligesom tusindvis af andre danskere, der sammen har ført de politiske ønsker om dansk tilstedeværelse i verdens konfliktzoner ud i livet.

En indsats, som de skal anerkendes for, lyder den brede holdning blandt politikerne på Christiansborg, hvor man af den grund vedtog en ny veteranpolitik i 2010, der blandt andet skulle styrke anerkendelsen og påskønnelsen af veteranerne. Her var det såkaldte veterankort et væsentligt punkt.

Kortet skulle være en anerkendelse i sig selv, men endnu vigtigere skulle kortet danne grobund for en »helt ny form for anerkendelse« i form af rabatter, arrangementer og fordele, som det civile Danmark af sig selv skulle tilbyde landets veterankortinde­havere som en påskønnelse af deres indsats.

»Kun fantasien sætter grænser, og jeg håber, at det private initiativ vil blomstre,« som daværende forsvarsminister, Gitte Lillelund Bech (V), sagde dengang.

I dag står det klart, at håbet endnu ikke er blevet indfriet. Miseren startede nærmest allerede før, man sendte de første 27.000 kort ud til landets veteraner. Ingen i Forsvaret eller Forsvarsministeriet havde nemlig taget ansvar for eksempelvis at lave en hjemmeside, der kunne give veteranerne et overblik over, hvad kortet kunne bruges til. Så den hjemmeside måtte en veteran i sin fritid og af egen drift stable på benene.

Og af den hjemmeside, som siden er blevet til den officielle for veterankortet, fremgår det ved en nærmere gennemgang, at blot 66 forretninger landet over har meldt sig på banen med tilbud til veteranerne siden fødslen i 2011. Tilbud, der blandt andet omfatter gratis adgang på Langelandsfortet og billig entré til Sønderjyskes hjemmekampe i Superligaen.

Og det har Martin Aaholm på ingen måde brugt til noget.

»For mig er veterankortet bare et plastikkort. Jeg kan ikke bruge det til noget som helst. Eller jo, det kan jeg faktisk. Det virker supergodt til at skrabe is af forruden på bilen,« som han udtrykker det.

I stedet for veterankortet bruger han i højere grad den såkaldte Logbuy-ordning, som han i kraft af stadig at være ansat i Forsvaret har adgang til. Logbuy-ordningen – som ikke kun Forsvaret, men mere end 300 andre danske virksomheder også er tilmeldt – er langt mere omfattende og giver adgang til mere end 2.000 rabatter landet over på alt fra rejser, behandlinger, restauranter, elektronik, forsikringer, briller, koncerter, foredrag, advokater, børnetøj og dagligvarer.

På grund af veterankortets flop vil regeringen med forsvarsminister Nicolai Wammen i spidsen (S) derfor nu sikre, at ikke kun Forsvarets egne ansatte som Martin Aaholm, men alle landets 32.000 indehavere af et veterankort for fremtiden får adgang til netop Logbuy-ordningen.

Dermed vil veteranerne for fremtiden med et veterankort i hånden eksempelvis kunne få op til 12 procent rabat på Apple-produkter, 20 procent rabat på alle Scandic-hoteller og op til 20 procent rabat hos flere rejseselskaber, der er tilmeldt ordningen. Man vil også kunne få 20 procent rabat på et medlemskab hos Fitness World og 60 procent rabat på en G4S-privatalarm.

»Vi må bare konstatere, at veterankortet desværre ikke fungerer godt nok, og derfor vil jeg gerne sikre, at vores veteraner får et reelt udbytte ud af det i dagligdagen ved at få adgang til den her lange række af rabatter i Logbuy-ordningen. Det er en meget kontant og konkret måde at sige til veteranerne på, at vi påskønner deres indsats og er stolte af dem,« siger Nicolai Wammen.

For at sikre, at veterankortet i sig selv også kan blive en succes, så landets veteraner får endnu flere fordele kun forbeholdt dem, vil Nicolai Wammen også i de kommende måneder indkalde Folketingets partier samt erhvervsorganisationerne til en drøftelse af, hvad man kan gøre for yderligere at understøtte, at det danske civilsamfund tager muligheden for at anerkende danske veteraner til sig.

»Jeg oplever ikke en modvilje fra erhvervslivet i forhold til at tage det her ansvar. Men jeg tror, der er brug for at genopfriske vigtigheden af veterankortet for erhvervslivet. Det vil jeg gerne sætte på dagsordenen,« siger Nicolai Wammen.

Forsvarsministeriet skønner, at 18.000 ud af de 32.000 veteraner, der i dag har et veterankort, vil få glæde af, at man nu giver veterankortindehavere adgang til Logbuy-ordningen. De resterende 14.000 er nemlig stadig ansat i Forsvaret og har derfor allerede nu adgang til de tusindtallige rabatter.

Berlingske fortalte sidste søndag, hvordan krigsveteraner, der har været udsendt for Beredskabsstyrelsen, hidtil på grund af en teknikalitet er blevet nægtet veterankortet af Forsvaret, hvilket fik forsvarsminister Nicolai Wammen til øjeblikkeligt at sætte Forsvaret på plads og ændre praksis. Disse omtrent 500 beredskabsfolk vil altså oveni også få glæde af den markante udvidelse af de muligheder, der ligger i veterankortet.

Det glæder Jeppe Jensen, der er en af de beredskabsfolk, der nu vil få et veterankort.

»Det er meget positivt, at vi nu kommer ind i den her rabatordning. Men jeg synes også, det er helt afgørende, at man arbejder for at gøre veterankortet til en succes i sig selv. Den ordning, veteranerne nu får adgang til, bruges jo også af andre virksomheder. Det, der er ambitionen for veterankortet, er jo, at det kun skal være veteraner. Og at det skal kunne stå af sig selv, uden at forsvarsministeren bliver nødt til at gribe ind,« siger Jeppe Jensen.

Da et bredt flertal i Folketinget i 2010 opfandt veterankortet, skete det efter amerikansk forbillede. I USA får man, som Berlingskes Poul Høi skriver i lørdagens avis, adgang til mindst 235.000 rabatter landet over. Kortet er så stor en succes, at der hver måned er stribevis af sager, hvor amerikanere forsøger at snyde sig til kortet ved at udgive sig for at være veteraner. Men veterankortets manglende succes i Danmark viser, at det danske civilsamfund altså ikke i nævneværdig grad har udvist samme lyst til at anerkende veteranerne.

Det ærgrer Nicolai Wammen, som derfor i november under et møde med den amerikanske forsvarsminister, Chuck Hagel, blandt andet vil drøfte veteranpolitik i almindelighed og muligheden for at lave veterankortet om til en succes i særdeleshed.

»Man har en anden tradition i USA i forhold til at anerkende veteraner, end man historisk set har haft i Danmark. Jeg håber, at vi herhjemme kan få inspiration af USA til, hvordan man også får private virksomheder og samfundet bredt set til at gå ind og tage ansvar for at anerkende vores veteraner, så det ikke kun er det officielle Danmark, der gør det,« siger Nicolai Wammen.

Spørgsmål: Der er jo mange svage grupper i samfundet, der kan have bruge for hjælp. Hvorfor synes du, det er rigtig vigtigt, at man lige har så stort et fokus på veteraner?

»Vi taler om mænd og kvinder, der med livet som indsats udfører en vigtig opgave for Danmark. Som uegennyttigt bringer et stort offer for, at vi andre kan leve i tryghed og for at børn i andre lande kan vokse op i demokrati og frihed. Den opgave er det jo os, der beder dem om at løse, og så har vi også et ansvar for at anerkende dem både før, under og efter deres udsendelse,« siger Wammen.

Veterankortet opstod oprindeligt efter forslag fra blandt andet veteranernes interesseorganisation, De Blå Baretter. Her har formand Niels Hartvig Andersen »svært ved at få armene« ned over, at forsvarsministeren vil garantere alle veteraner en række rabatter. Men han ærgrer sig også over, at veterankortet ikke af sig selv er blevet nogen succes.

»Vi er oppe imod janteloven. Folk stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor det lige er veteraner, der skal have det her. Jeg ved ikke, om vores samfund endnu er gearet til at give de her rabatter og fordele af sig selv kun til veteranerne,« siger han.

Direkte adspurgt mener han heller ikke, at man kan sammenligne veteraner med andre grupper af svage i samfundet.

»Vores veteraner har altså gjort noget helt ekstraordinært. De er bare noget særligt – uanset om man kan lide det eller ej. De gør noget, som ingen andre gør,« siger han.

En holdning, som også synes at være udbredt på Christiansborg, hvor der er bred opbakning til regeringens ønske om at styrke veterankortet. Politisk ordfører for de Konservative Lene Espersen (K) kalder det »helt fantastisk«, at man kobler veteranerne på Logbuy-ordningen.

»Vi skal turde sige i et samfund som det danske, hvor vi har valgt at føre en aktivistisk udenrigspolitik, at veteranerne er noget unikt. At de ikke bare er nogle stykker ud af den samlede danske arbejdsstyrke. De fortjener en helt særlig behandling,« siger hun.

Også Venstres forsvarsordfører, Troels Lund Poulsen (V), roser det, han kalder en »kovending« fra regeringens side i forhold til anerkendelse af veteranerne, men mener, at man under de kommende drøftelser om at styrke veterankortet skal gøre »langt mere«.

Enhedslistens Jørgen Arbo-Bæhr (Ø) mener til gengæld, at man burde bruge kræfterne på eksempelvis at styrke indsatsen for at få veteraner tilbage i beskæftigelse, men understreger, at han intet har imod initiativet om at give veteranerne en række rabatter.

Der er endnu ikke fastlagt en dato for, hvornår folk med veterankort får adgang til Logbuy-ordningen, men Forsvarsministeriet regner med, at det vil blive en realitet indenfor kort tid.