R kan sætte flueben ud fra de fleste af de forskellige forslag til forbedringer i S og SF's finanslovforslag. Men på indtægtssiden ligger R langt fra S/SF.

De Radikale eftersøger reformvilje hos S og SF, men ellers tager finansordfører Morten Østergaard (R) pænt imod det fælles finanslovforslag, som S og SF præsenterede mandag formiddag.

- Der er mange positive takter i det, når det kommer til de konkrete forslag for næste års finanslov, siger Morten Østergaard og peger på eksempelvis forbedringer på folkeskoleområdet, udviklingsbistanden og sundhedsområdet.

Morten Østergaard erkender dog, at situationen ser ganske anderledes ud, når det kommer til indtægtssiden - altså hvordan henholdsvis S/SF og R vil finansiere de forskellige forslag.

- Her savner vi et reformelement. Selvom vi står i en økonomisk krise, er der ingen grund til at udskyde det reformarbejde, som for os at se er det, der skal bringe dansk økonomi i langsigtet balance, siger Morten Østergaard og opsummerer:

- Så der er en uenighed om finansieringen, men målet kan vi da i hvert fald hurtigt blive enige om.

Spørgsmål: Hvis man fokuserer på indtægtssiden, er der så ikke lige så stor forskel på R og S/SF, som der er S/SF og regeringen?

- Jeg er fuldstændig enig med Morten Bødskov (S) i, at der er to veje. Der er regeringen, der kører med en utroværdig nulvækst i de offentlige udgifter, mens vi er fuldstændig enige i oppositionen om, at vi er nødt til at tilvejebringe et råderum til at investere i den offentlige sektor, svarer Morten Østergaard og tilføjer:

- Der er så en uenighed (mellem S/SF og R, red.) om, hvordan det råderum tilvejebringes. Så det interessante bliver, hvordan vi enes om at finansiere vores vej - den fælles vej i oppositionen.

Han tilføjer, at han finder det glædeligt, at S/SF med deres finanslovforslag lever op til EU's henstillingen om fra 2013 at finde 24 milliarder kroner.

/ritzau/