Det er afgørende ved brug af optagelsesprøver til ungdomsuddannelser, at de afviste ansøgere samles op, lyder det fra De Radikale.

Den radikale børne- og undervisningsordfører, Lotte Rod, kan godt forstå, at en erhvervsskole som Niels Brock i København gerne vil have elever med et højt fagligt niveau, men når skolen nu indfører optagelsesprøve for alle ansøgere, så skal der også andre tiltag til, mener hun.

- Jeg synes, det er et problem, så længe det står alene, for vi skal ikke have sådan et duer-duer ikke-system, hvor der er nogle elever, der bliver sorteret fra. Men jeg forstår godt udfordringen for erhvervsskolerne, fordi der i dag er mange unge, der starter på forskellige niveauer, og så får de jo nederlag af, at de dropper ud og skal starte på noget nyt, og det er også dyrt for samfundet, for det udløser taxameterpenge hver gang, siger Lotte Rod.

Erhvervsskolen Niels Brock, der er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner, kræver nu ifølge Politiken, at alle handelsskoleelever består en optagelsesprøve, før de kan begynde på skolen.

Hvis de ikke består, skal de gennem endnu en test, og resultatet her afgør så, om eleven kan begynde med ekstra støtte, eller om ansøgeren bliver afvist.

Men det er afgørende, at de afviste ansøgere bliver samlet op - og det er et politisk ansvar, lyder det fra Lotte Rod.

- Som politikere skal vi gøre to ting. Vi skal dele det op, for der er nogle unge, som er uafklarede, men som sådan set er dygtige nok, de ved bare ikke, hvad de vil. Så er der en anden gruppe unge, som ikke har det faglige niveau, fordi de er gået ud af folkeskolen uden at kunne læse og skrive og regne godt nok.

- For dem, der er uafklarede, kan vi med fordel lave nogle længere introforløb på erhvervsskolerne, hvor de har mulighed for at prøve nogle forskellige ting af, inden de skal låse sig fast. For dem, der ikke har det faglige niveau, der handler det om, at vi kigger på den uddannelsesparathedsvurdering, vi laver i dag, og gør den mere til en egentlig plan, hvor de unge, som ikke har niveauet, får muligheden for at gøre sig gode nok, siger hun.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.