Flere af de radikale kommuneformænd mener, at Marianne Jelved bør gå af efter næste valg. Andre støtter fuldt op om partiets ledelse og politiske kurs.

Der er kun tøvende opbakning til Marianne Jelved (R) som fremtidig politisk leder, når man spørger en del af Det Radikale Venstres bagland.

Det viser en rundspørge, som Ritzau har foretaget blandt formændene for Det Radikale Venstres nye kommuneforeninger rundt omkring i landet.

Flere R-kommunalformænd har ikke ønsket at svare på spørgsmål om partiets politiske kurs og ledelse, men

trods en mail fra partiledelsen, der opfordrede medlemmerne til at "overveje grundigt, om de vil svare" på Ritzaus henvendelse, har 27 af de 87 adspurgte radikale formænd deltaget i rundspørgen.

Heraf mener kun lidt under halvdelen, at Marianne Jelved bør være partiets politiske leder efter næste folketingsvalg. De øvrige er enten modstandere af Jelved som fremtidig leder eller svarer tvivlende på spørgsmålet.

/ritzau/