Onsdag eftermiddag har statsminister Mette Frederiksen (S) skrevet et 61 linjer langt opslag på Facebook.

Ifølge B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, er de mange linjer et let gennemskueligt forsøg på at flytte fokus væk fra de massive problemer, som regeringen har skabt for sig selv med kravet om aflivning af millioner af mink.

»Mette Frederiksen defokuserer jo diskussionen. Hun flytter fokus fra det, som i de her dage er det helt centrale, nemlig om regeringen har begået lovbrud, og om hun og fødevareministeren har kendt til det. Den diskussion flytter hun over til, at det nu bare handler om danskernes sundhed,« siger Henrik Qvortrup og tilføjer:

»Det er muligt, at vi skal passe på danskernes sundhed, og det tror jeg, de fleste er enige i, men man må bare sige, at der er sager, hvor det er vigtigt at holde skæg for sig og snot for sig, og det formår statsministeren altså ikke her. Hun får en meget alvorlig anklage om at have begået lovbrud til at handle om, at vi skal passe på danskernes sundhed.«

Lovbruddet, som Henrik Qvortrup referer til, handler om, at Mette Frederiksen på et pressemøde i sidste uge meddelte, at alle danske mink skal slås ihjel, uden at regeringen havde hjemmel i lovgivningen til at kræve dette.

Ifølge Henrik Qvortrup er det meget nemt at gennemskue, hvad Mette Frederiksen med sit Facebook-opslag prøver på.

»Hun forsøger at vinde sympati ved at sige, at målet helliger midlet. Og så gentager hun det, som hun har rejst med nogle gange: “vi kommer også til at begå fejl”. Med det forsøger hun at appellere til folks forståelse, ‘nå ja, hvem kender ikke til at have begået en fejl’. Men her er det værd at huske på, at vi her har med landets øverste myndighed at gøre. Landets bedst betalte jurister, der begår en fejl.«

Men har Mette Frederiksen ikke en pointe i - når hun nu har erkendt, at der er begået fejl - at det nu handler om at fokusere folkesundheden?

»Jo, og de kan jo ikke rigtig gøre andet end at erkende, at der mangler et lovgrundlag, og at det derfor er en fejl. Men politisk set er det interessante nu, om de kendte til den manglende lovhjemmel, da de udsendte deres dekret, og hvis de ikke gjorde, hvordan det så kunne lade sig gøre, at man kan foretage et så omfattende skridt, som de har gjort uden i det mindste at kontrollere, om der var et lovgrundlag,« siger Henrik Qvortrup og tilføjer:

»Men man slipper ikke af krogen så let ved bare at sige, at det var en fejl. For så melder det næste naturlige spørgsmål sig: hvem har så ansvaret for at den fejl blev begået? Og der må man bare sige, at statsministeren er den øverste ansvarlige, og at hun har tilsynspligt med sine ministre.«

Henrik, du har selv en baggrund som politisk spindokter, hvor kalkuleret vil du vurdere ud fra konteksten, at det her opslag er?

»Det er super kalkuleret. Der sidder folk og skriver det her på en måde, så hun komminkerer direkte til dem, der udgør hendes vælgerbase. Det er ikke skrevet til jurister eller journalister. Mette Frederiksen elsker Facebook, hvor hun kan skrive uden om medierne og journalisternes kritiske spørgsmål. Det handler om at kommunikere med basen. Og derfor lægger de (pressefolkene i Socialdemokratiet, red.) meget vægt på, at teksten bliver skåret lige præcis, så den går i hjertet på den helt almindelige dansker.«