Lyt til artiklen

Hvert år bliver håbet slukket hos tusindvis af syge børn, unge og voksne, som søger hjælp i psykiatrien.

I stedet for at få den behandling, der kan hjælpe dem til at vende tilbage til et normalt liv med arbejde, skole og venner, må de i stedet indstille sig på, at livet forbliver i en venteposition.

B.T. har gennem de seneste dage kunnet afsløre, hvordan hver fjerde patient bliver afvist i psykiatrien, og det tal er vokset markant de seneste otte år.

Af et Folketingssvar fra 2014 fremgår det nemlig, at langt færre børn og voksne fik nej til behandling på landets psykiatriske afdelinger tidligere.

En udvikling som de praktiserende læger også har bemærket.

»Jeg oplever, at antallet af afviste henvisninger stiger. Både i psykiatrien og i det almindelige sundhedsvæsen. Det er et udtryk for, at sygehusvæsenet er presset, og det gælder særligt psykiatrien,« siger næstformand i PLO, Mireille Lacroix.

En aktindsigt hos landets fem regioner viser, at 27,9 procent af alle henvisninger i børne- og ungdomspsykiatrien blev afvist i perioden 2021 frem til maj 2022.

Men i 2013 afviste Region Syddanmark kun ni procent af de henvisninger fra børn og unge, som søgte hjælp i psykiatrien, mens Region Midtjylland på daværende tidspunkt ikke afviste nogle patienter i børne- og ungdomspsykiatrien, fremgår det af folketingssvaret.

Og også i voksenpsykiatrien er andelen af afviste henvisninger vokset.

For otte år siden afviste Region Syddanmark og Midtjylland eksempelvis henholdsvis fire og ni procent af henvisningerne.

Mens de to regioner fra sidste år og frem til maj i år afviste 12,5 og 19,8 procent af henvisningerne.

Formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg Jacob Klærke (SF) er ikke i tvivl om, at de mange afviste henvisninger i psykiatrien skyldes, at kapaciteten er presset. Blandt andet har samtlige regioner oplevet et markant stigende antal patienter de seneste år.

Men det er ikke en udfordring, som regionerne selv kan løse, fortæller han.

»Vi har mulighed for at gøre nogle ting, men de tiltag, vi laver, handler mere om at prøve at få tingene til at køre på trods af de problemer, der er. Der er brug for, at vi, kommunerne, fagfolkene, men også Folketinget, går sammen om at lave løsningerne,« siger Jacob Klærke.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan sundhedsordførere på tværs af partifarver sammen med læger, pårørende og patienter har efterlyst, at regeringen indkalder til forhandlinger til en tiårsplan for psykiatrien, inden Folketinget går på sommerferie.

Planen var en af de ting, regeringen gik til valg på, og anbefalingerne for, hvordan den skal se ud, har ligget klar siden januar.

Alligevel har B.T. trods flere forespørgsler ikke kunnet få et svar fra Sundhedsminister Magnus Heunicke på, hvornår partierne bliver indkaldt, og hvorfor det ikke er sket endnu.

I et skriftligt svar til B.T. skriver sundhedsministeren:

»Bag hver afvist henvisning er et frustreret menneske med lige så frustrerede pårørende, der føler, at sundhedsvæsenet ikke hænger sammen eller yder den forventede hjælp. Det skal gøres bedre.«

Af samme svar fremgår det, at regeringen agter at begynde arbejdet med tiårsplanen i den nuværende valgperiode.

»Arbejdet med en 10-års plan er i gang, og næste møde med partierne er allerede i næste uge. Som statsministeren også har sagt, agter regeringen at levere på forståelsespapirets del om en sådan aftale i denne valgperiode.«