Der er mange grunde til den økonomiske krise. Men nu udpeger professor Jørgen Goul Andersen det, han mener, er den hovedskyldige i krisens forløb i Danmark:

De afdragsfri boliglån.

'Listen over uheldige økonomiske politikker i 00'erne er lang. Men den mest uheldige enkeltbeslutning var formentlig indførelsen af de afdragsfri lån. Sådanne låner i mange lande forbudt, og i 2013 har den Internationale Valutafond rådet Danmark til, at de afdragsfri lån udfases,' skriver Jørgen Goul Andersen, der er professor i statskundskab ved Aalborg Universitet i bogen 'Krisens navn'.

Afdragsfrie realkreditlån blev introduceret i Danmark i 2003 og blev meget populære. Ved udgangen af 2008 var der ifølge Wikipedia.org udstedt afdragsfrie lån til ejerboliger og fritidshuse for i alt 626 mia. kr,  hvilket svarede til 49 pct. af den samlede udlånsmasse.

Lovforslaget blev fremsat af økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K), og både Venstre, Konservative, DF, Socialdemokraterne og de Radikale stemte for.

Jørgen Goul Andersen mener, at den brede tilslutning er en af grundene til, at man ikke snakker så højt om problemet:

'Den danske økonomi opbyggede i årene 2004-08 en uholdbar boble, og det blev aktivt understøttet politisk. Dels med nogle af de højeste prisstigninger på boliger, verden har set, dels med et hurtigt voksende indlånsunderskud i pengeinstitutterne. Når det gælder boligboblen, havde der allerede i næsten ti år været stærkt stigende boligpriser, da man i 2003 valgte at sætte trumf på og indføre afdragsfri lån.

Man må undre sig over den politiske lyst til at liberalisere kreditten yderligere. Det kunne næsten kun gå galt, og det gjorde det også. De følgende tre år steg boligpriserne sammenlagt ca. 60 pct. Det er værd at bemærke, at indførelsen af afdragsfri lån var en aktiv politisk handling, som blev vedtaget med et bredt politisk flertal. Måske er det derfor, der har været påfaldende lidt diskussion om det politiske ansvar,' skriver Jørgen Goul Andersen.

Det er ikke lykkedes bt.dk at få en kommentar fra tidligere økonomiminister Bendt Bendtsen (K) og tidligere finansminister Claus Hjort Frederiksen (V). Men vi har fået fat i Socialdemokraternes finansordfører John Dyrby Paulsen, og han vil gerne undskylde beslutningen.

- Set i bakspejlet var det en forkert beslutning at indføre de afdragsfri lån, og det vil jeg gerne beklage, siger John Dyrby Paulsen.