Aftale for det statslige beredskab betyder nedlæggelse af ni kommunale støttepunkter, men sikrer til gengæld sønderjyske brandværn.

Forsvarsminister Nick Hækkerup (S) har forhandlet en ny aftale om det statslige redningsberedskab på plads med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Med aftalen gennemføres effektiviseringer for ca. 10 mio. kr. i 2013 og ca. 25 mio. kr. i 2014.

Parterne er enige om at styrke arbejdet med de frivillige. Parterne er ligeledes enige om at styrke danske myndigheders samlede evne til at håndtere større kriser. Endelig er parterne enige om at styrke beredskabet i hele landet i forbindelse med oversvømmelser, skybrud og udslip af farlige stoffer. Blandt andet etableres en ekspert-enhed, der kan indsættes ved mistanke om farlige kemiske stoffer. Enheden placeres ved Beredskabsstyrelsen Hedehusene.

Derudover udvides værnepligten i beredskabet fra seks til ni måneder, og som følge heraf reduceres antallet af værnepligtige i beredskabet fra de nuværende 690 til 420 i den to-årige aftaleperiode.

I Beredskabsforbundet hilses aftalen med tilfredshed.

– Generelt er Beredskabsforbundet positive over for og kan tilslutte sig aftalens hovedelementer. Under de givne omstændigheder med besparelser for øje mener vi, at aftalen generelt er udtryk for det bedst opnåelige resultat, siger Beredskabsforbundets præsident Bjarne Laustsen (S).

Han beklager dog, at ni kommunale støttepunkter nedlægges. De kommunale støttepunkter ligger i Esbjerg, Aarhus, Fredericia, Aalborg, Odense, Greve, Kalundborg, Nykøbing Falster og Fredensborg.

– Vi har her en stor gruppe frivillige, som i krisesituationer har ydet et stort stykke arbejde til gavn for samfundet. Dem må vi ikke miste, og derfor skal vi nu sikre, at de i en eller anden form stadig er en vigtig ressource, som der kan trækkes på, siger Bjarne Laustsen, der glæder sig over, at kommunerne fortsat får støtte til at uddanne frivillige brand- og redningsfolk.

Aftalen medfører også, at modellen med frivillige brandværn i Sønderjylland videreføres.

I Venstre er der glæde over forliget.

- De frivillige yder et stort bidrag til beredskabet i Danmark. Det er vigtigt for Venstre, at de frivillige beredskabsfolk fortsat får fuld opbakning til deres arbejde. Derfor har vi lagt vægt på, at de frivilliges forhold ikke bliver forringet, og vi er godt tilfredse med, at det er blevet en del af forliget, siger Venstres forsvarsordfører Troels Lund Poulsen.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.