Danske Folkeparti og en række provinsborgmestre vil bruge pengene, som hovedstadskommunerne i dag fordeler internt. De andre partier træder vande.

Kommunerne i hovedstadsområdet skal fremover sende milliarder af kroner til fattigere kommuner i resten af landet.

Det mener en række jyske, fynske og sjællandske borgmestre, der vil ændre det kommunale udligningssystem. Helt konkret vil de afskaffe den såkaldte hovedstadsudligning, hvor hovedstadskommunerne fordeler penge internt - p.t. 2,4 milliarder årligt. Pengene skal I stedet bruges i resten af landet.

Dansk Folkeparti er tilhænger af kravet.

»Vi vil generelt have mere udligning mellem by og land, og i den forbindelse mener vi, at hovedstadsudligningen er en forældet tankegang, som bør afskaffes,« siger kommunalordfører Morten Marinus (DF), der også er 1. viceborgmester i Jammerbugt Kommune.

Han afviser, at det er unfair at sende flere penge fra hovedstaden til udkantsområderne.

»Vi er nødt til at udligne mellem de kommuner, hvor der er behov for det. I stedet for hovedstadsudligningen, hvor pengene så at sige kører i ring, mener vi, at man i stedet skal samle pengene i en sæk og sende dem ud til de kommuner, der har behov,« siger Morten Marinus.

Dansk Folkeparti er ene om at tone rent flag. De øvrige partier træder vande, mens de venter på en kommende analyse af det komplekse udligningssystem.

»Vi deler langt hen ad vejen bekymringen om, at der er en meget stor skævvridning mellem de større byområder og provinsområderne. Udligning er en del af løsningen på at skabe lidt mere lige vilkår. Men vi vil ikke tage stilling, før vi har analysen på bordet foran os,« siger kommunalordfører Jacob Jensen (V).

Enhedslisten mener, det kan komme på tale at se på hele udligningssystemet, men partiet ser større udfordringer for den kommunale økonomi.

»Hovedproblemet er, at kommunerne har for snævre rammer. Jeg synes, at de i stedet for at slås indbyrdes skulle forene sig mod det budgettyranni, som et folketingsflertal har lagt ned over dem,« siger kommunalordfører Finn Sørensen (Ø).

Roger Buch, kommunalforsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, forstår godt politikernes tøven. Han forklarer, at det er en politisk tabersag at ændre udligningssystemet, fordi det skaber ballade og giver sure lokalpolitikere.

»Med 98 kommuner er det umuligt at designe et system, hvor alle vil læne sig tilbage efter en reform og sige, at nu er det retfærdigt. Der vil altid være nogle, som siger, at det rammer skævt og uretfærdigt«.

Roger Buch vurderer, at der er usandsynligt at hovedstadsudligningen afskaffes med det første.

»Jeg tror, at det er meget lidt realistisk, at det kommer til at ske,« siger han, og den vurdering bakkes op af en skriftlig kommentar fra økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (R).

»Det er hovedstadens kommuner selv, som alene står for finansieringen af udligningen i hovedstadsområdet. Den betales altså ikke af kommuner uden for hovedstaden,« påpeger han.

»Man skal samtidig huske, at der også er en anden særlig ordning, som alene tilgodeser kommuner uden for hovedstaden med en udligning på 90 procent af de største forskelle i de økonomiske vilkår. Desuden er der forskellige særtilskudsordninger for særligt vanskeligt stillede kommuner,« siger Morten Østergaard.