Den udskældte og skandaleramte Teknik- og Miljøforvaltning i København har ført politikere bag lyset i sagen om forvaltningens ulovlige brug af advokat Anders Valentiner-Branth og firmaet Nielsen Nørager for 14,8 millioner kroner på tre år. Det kan B.T. nu afsløre.

En ekspert kalder forvaltningens ageren i sagen for ulovlig.

»Politikernes væsentligste opgave er at kontrollere forvaltningen. Så hvis man bevidst undlader at fortælle sandheden, så er det åbenlyst ulovligt.«

»Og hvis man prøver at få en politiker hen i en retning, hvor man som forvaltning prøver at dække over noget, så er det endnu værre,« siger Roger Buch, der er ekspert i kommunalpolitik og forskningschef i samfundsfag ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Sagen handler om, at embedsmænd i Teknik- og Miljøforvaltningen i praksis har dækket over de faktiske udgifter til advokatfirmaet Nielsen Nørager og dets partner Anders Valentiner-Branth.

Partner Anders Valentiner-Branth fra firmaet Nielsen Nørager har på tre år tjent 14,8 millioner på hononarer fra Københavns Kommune, uden at opgaverne kom i de lovpligtige udbud.
Partner Anders Valentiner-Branth fra firmaet Nielsen Nørager har på tre år tjent 14,8 millioner på hononarer fra Københavns Kommune, uden at opgaverne kom i de lovpligtige udbud. Foto: Nielsen Nørager
Vis mere

Som B.T. har afdækket de seneste dage, fik Nielsen Nørager og Valentiner-Branth fra 2016 og frem honorarer for 14,8 millioner kroner. Og alene i 2018 blev der udbetalt 7,8 millioner kroner svarende til 34.000 kroner per arbejdsdag til advokatfirmaet.

De mange millioner er ifølge eksperter blevet udbetalt i strid med udbudsloven. Der blev heller ikke indgået skriftlige kontrakter. Aftalerne er blot indgået mundtligt.

Nu viser det sig, at medlem af Borgerrepræsentationen for Venstre Jens-Kristian Lütken i oktober 2018 - uden at vide det - var på sporet af de ulovlige millioner til Nielsen Nørager og Anders Valentiner-Branth.

I oktober 2018 spurgte han, hvor mange penge kommunen havde brugt på advokatbistand i forbindelse med den såkaldte fortorvsordning. Anders Valentiner-Branth har siden 2016 leveret juridisk bistand til kommunen i sagen.

Venstres Jens-Kristian Lütken føler sig ført bag lyset af Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med et politikerspørgsmål, hvor svaret ikke var retvisende.
Venstres Jens-Kristian Lütken føler sig ført bag lyset af Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med et politikerspørgsmål, hvor svaret ikke var retvisende.
Vis mere

'Hvor stort et beløb har TMF (Teknik- og Miljøforvaltningen, red.) hidtil brugt på ekstern konsulentbistand herunder advokatbistand på sagen om fortovsordningen,' spurgte Jens-Kristian Lütken.

B.T. har søgt om aktindsigt i udgifterne til advokatfirmaet Nielsen Nørager og kan ud fra fakturaerne se, at kommunen har betalt lige under 3,2 millioner kroner i perioden 2016-2018 for juridisk bistand til fortovsordningen.

Forvaltningen kunne ikke besvare politiker-spørgsmålet, på trods af at det er 11 beløb, der skal lægges sammen. En embedsmand ringede derfor Jens-Kristian Lütken op. Forvaltningen bad om at få spørgsmålet præciseret, og med embedsmanden som pennefører blev formuleringen begrænset til 2018 og til 'håndteringen af spørgsmålet om tilbagebetaling til grundejerne i fortovsordningen'.

»Jeg tog embedsmandens påstand, om at forvaltningen ikke evnede at lægge beløbene sammen, for gode varer,« siger han.

Præciseringen havde stor betydning for svaret: Dels røg 2016 og 2017 ud af ligningen, hvor Valentiner-Branth og Nielsen Nørager fik 1,3 millioner kroner. Og dels blev de 1,9 millioner kroner, som forvaltningen brugte i hele 2018, også barberet ned: 320.000 kroner lød forvaltningens svar på baseret på et estimat fra Nielsen Nørager.

Det er i dette svar fra Teknik- og Miljøforvaltningen, at kommunen estimerer udgifterne til advokatfirmaet Nielsen Nørager og partner Anders Valentiner-Branth til 320.000 kroner i et politikersvar. Det reelle beløb er dog langt højere.
Det er i dette svar fra Teknik- og Miljøforvaltningen, at kommunen estimerer udgifterne til advokatfirmaet Nielsen Nørager og partner Anders Valentiner-Branth til 320.000 kroner i et politikersvar. Det reelle beløb er dog langt højere.
Vis mere

»Jeg er helt sikkert blevet ført bag lyset. Der mangler flere millioner i ligningen, og forvaltningen havde jo viden om, hvad de samlede udgifter lå på. Det fremgår af fakturaerne. Jeg har den klare mistanke, at det er gjort for at dække over de faktiske udgifter,« siger Jens-Kristian Lütken.

Eksperten er enig:

»Hvis forvaltningen relativt enkelt kan besvare spørgsmålet, så skal den bare gøre det. Længere er den ikke, så jeg forstår godt politikerens reaktion. Og jeg bemærker også, at han bliver ringet op, hvilket gør det svært at se, hvad præciseringen gik ud på - hvorfor får han ikke bare en e-mail? Det virker også besynderligt, at der overhovedet er brug for en præcisering, da spørgsmålet er klart og entydigt,« siger kommunalekspert Roger Buch og tilføjer:

»Men det værste er, at konsekvensen af 'præciseringen' blev, at politikerne kun blev oplyst om 10 procent af de reelle omkostninger. Det er oplagt at spørge, om det var det reelle formål med 'præciseringen'? Den førte jo reelt til et upræcist eller direkte misvisende svar, og var det formålet med 'præciseringen', er det ulovligt på flere måder.«

Et andet medlem af Borgerrepræsentationen, Socialdemokratiets Lars Weiss, siger om sagen:

»Forvaltningen bistår politikerne og skal ikke forsøge at styre dem i en bestemt retning. Derfor er det undergravende for demokratiet og det mandat, vi som politikere har i forhold til at holde forvaltningen i ørerne, når sådan noget sker.«

B.T. har fået et svar fra konstitueret direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen Hans Christian Karsten:

»Vi skal naturligvis informere medlemmerne af Borgerrepræsentationen præcist og retvisende og ikke tilbageholde information. Fortovsordningen er et stort sagskompleks, og ønsket med dialogen har ikke været at tilbageholde viden, men at sikre os, at vi svarede på det, medlemmet af Borgerrepræsentationen ønskede fokus på, som det også fremgår af det skriftlige svar på politikerspørgsmålet.«

»Jeg kan kun beklage, at det er blevet oplevet anderledes. Havde vi svaret både på den samlede udgift til Nielsen Nørager og det specifikke om udgifter i forbindelse med spørgsmålet om tilbagebetaling, havde vi fjernet enhver tvivl om vores intention med svaret.«