»Det er jo bemærkelsesværdigt. Det er en pinlig sag for regeringen.«

Sådan lyder det fra B.T.s politiske kommentator, Henrik Qvortrup, efter Folketingets formand, Søren Gade, har kritiseret regeringens ministre for at besvare spørgsmål fra folketingsmedlemmerne for langsomt.

'Præsidiet finder den aktuelle statistik over ministrenes svartider meget utilfredsstillende og ønsker, at andelen af rettidigt besvarede udvalgsspørgsmål fremadrettet øges markant,' lyder det i henvendelsen fra Søren Gade.

Søren Gade kalder spørgsmålene for »et helt centralt værktøj i det parlamentariske arbejde«.

De skal bruges til at føre kontrol med regeringen og udvikle ny politik. Derfor skal der svares rettidigt på dem, mener Søren Gade.

»Det er en henvendelse, der er med til at underbygge indtrykket af en regering, der er lukket om sig selv og hviler på, at det er en flertalsregering,« forklarer Qvortrup, og tilføjer: 

»Det bidrager til snakken om magtfuldkommenhed. Det er en alvorlig kritik.«

Og netop denne flertalsregering er Søren Gade selv en del af, og derfor falder kritikken, ifølge Henrik Qvortrup, også tilbage på hans eget parti. 

»Folketingets eneste mulighed for at holde regeringen indenfor sine beføjelser er at bruge de her redskaber. Hvis regeringen kun svarer, når det passer dem, minder det om magtfuldkommenhed, og at de smager på sig selv. Det er pinligt,« uddyber Henrik Qvortrup.