Folketingets formand retter i et læserbrev i sin lokale avis en skarp kritik af Gentofte Kommunes planer om at placere 50 flygtninge tæt på hendes hjem.

Pia Kjærsgaard og hendes mand Henrik Thorup bryder sig ikke om udsigterne til at få flygtninge i nabolaget. Dansk Folkepartis tidligere leder bor omkring 200 meter fra en tom bygning på Gentofte Hospital, hvor Gentofte Kommune har tænkt sig at indkvartere 50 af de 294, kommunen har fået til opgave at modtage.

Det har fået både Pia Kjærsgaard og hendes mand til tasterne. I denne uges udgave af Villabyerne har ægteparret indrykket hver sit læserbrev, hvor de stiller spørgsmålstegn ved placeringen af flygtningene. Læserbrevet er på forsiden af dagens udgave af Ekstra Bladet.

»De fleste af landets kommuner står over for store udfordringer med at finde boliger til de mange flygtninge og migranter, som strømmer til landet. Men kommunerne har stadig en del knapper at dreje på, og man må spørge sig selv, om kommunalpolitikerne i Gentofte Kommune nu også har drejet på dem alle,« skriver Folketingets Formand blandt andet og spørger retorisk:

»Er alle muligheder blevet undersøgt?«

I stedet mener hun, at de bygningerne, hvor kommunen nu vil placere flygtningene, skal sælges, så kommunen på den måde kan tjene nogle penge. Flygtningene kunne kommunen så indkvartere i teltlejre, mener folketingets formand.

»I mange kommuner har man oprettet teltlejre, flygtningepavilloner og andre foranstaltninger af midlertidig karakter. Har man her i kommunen undersøgt den mulighed?«

Hun stiller også spørgsmålstegn ved, om beslutningen er blevet godkendt af Region Hovedstanden, som ejer hospitalsbygningen. Et spørgsmål, som hendes mand, også rejser i sit læserbrev i samme avis.

Henrik Thorup er næstformand i Region Hovedstaden. Han påpeger, at regionen aldrig har godkendt de 50 flygtninge på Gentofte Hospital. Der har været dialog om sagen mellem region og kommune, men den endelige aftale er endnu ikke på plads.

»Fra Dansk Folkepartis side ligger det helt fast, at vi ikke vil godkende, at den nyrenoverede hospitalsbygning skal huse 50 flygtninge. Derudover ved Hans Toft, at sådanne beslutninger ikke har nogen virkning, eftersom han ikke har nogen godkendelse fra regionen,« skriver han.

»Jeg må sige, at jeg er målløs over afstemningen i Kommunalbestyrelsen, som bygger på et luftkastel eller nogle forventninger, der ikke er opfyldt,« fastslår Pia Kjærsgaards mand.

Ægteparret er i øjeblikket på arbejds-rejse i Japan, men Ekstra Bladet har fået et skriftligt svar fra kommunaldirektør i Gentofte Kommune, Frank E. Andersen.

»Vi har igennem det sidste stykke tid ført drøftelser med Region Hovedstaden om de specifikke vilkår for leje af bygningerne ved Gentofte Hospital, der har stået tomme igennem længere tid.«

Som svar på ægteparret Kjærsgaard og Thorups anklage om, at regionen endnu ikke har godkendt planerne, skriver han:

»Det er helt normalt, at en beslutning i Kommunalbetyrelsen danner grundlag for konkrete forhandlinger (mellem kommune og region, red.).«