Regeringen har gennem noget tid presset på for at ændre pensionssystemet, så det bedre kan betale sig at blive nogle år ekstra på arbejdsmarkedet.

I Dansk Folkeparti har vi på intet tidspunkt haft noget imod, at det bliver mere lukrativt at være flere år på arbejdsmarkedet, så længe det er på frivillig basis. Det har samtidig været et krav fra vores side, at det ikke måtte stille de borgere svagere, som af forskellige årsager ikke er i stand til at forlænge deres arbejdsliv.

Det er derfor yderst tilfredsstillende, at vi nu har formået at bringe regeringen til fornuft og droppe pisken, så vi kan fokusere på guleroden. Det er således med den nye aftale blevet langt mere attraktivt at spare op de sidste fem år op til pensionsalderen, hvor der kan spares op til 50.000 kroner op årligt, uden at det bliver modregnet i sociale ydelser, når man når sin pensionsalder. På den måde belønner vi frem for at straffe.

Det er samtidig blevet muligt at få udbetalt efterlønsbidraget skattefrit i første halvår af 2018 for dem, der ønsker at forlade efterlønsordningen. Det er selvfølgelig målrettet den gruppe, som flittigt har sparet op på deres efterlønsordning, men som kan mærke, at helbredet og lysten er til at fortsætte på arbejdsmarkedet frem til pensionstidspunktet.

Endelig bliver det muligt at få udbetalt en betydelig del af sin pension på en gang - eller over ti år, hvis man vælger at udsætte pensioneringen med op til fire år. Det betyder, at man kan få yderligere op til næsten 300.000 kroner før skat i ekstra pension, hvis man venter fire år med at blive pensioneret.

Det betyder, at en dansker, der går senere på pension, derved kan få en øjeblikkelig gevinst, som jo kan bruges på en jordomrejse, en ny bolig eller noget andet godt.

Det er bestemt tilfredsstillende for Dansk Folkeparti, at det med aftalen skal gøres mere attraktivt for indvandrere at tage et job. Integrationsydelsen bliver sat ned med tre procent, hvilket gør det endnu mere attraktivt at tage et job for indvandrere. De sparede penge bliver samtidig kanaliseret over i en forøget repatrieringsindsats, hvilket vil gøre, at vi sammen med regeringen vil få sat turbo på at hjælpe indvandrere hjem igen.

Den øgede hjemsendelsesindsats er især målrettet den ret store gruppe af ikke-integrerede indvandrere, som har hobet sig op over et halvt århundrede. Vi kommer ikke uden om at øge den type indsatser de næste år, hvor det kommer til at stå klart for indvandrerne, at de skal yde for at nyde – eller alternativt rejse hjem igen.

Endelig sker der en opstramning af opholdskravet for fuld ret til ældrecheck samt af opholdskrav for fuld ret til førtidspension. Det betyder med andre ord, at vi får fjernet fortrinsretten for indvandrere over indfødte danskere, når det handler om ældrecheck og førtidspension.

Alt i alt har vi indgået en aftale, hvor vi belønner danskere, der sparer op til deres pension og som måtte ønske at blive flere år på arbejdsmarkedet. Samtidig har vi gjort det mindre attraktivt for indvandrere at gå på overførselsindkomster i Danmark, mens vi forbereder at hjemsende flere af de indvandrere, der ikke ønsker at bidrage positivt til det danske velfærdssamfund.

Det er ikke så ringe endda!