Sundhedspersonalet i Region Hovedstaden var kun i mindre grad klar til at bruge Sundhedsplatformen, da det blev indført.

B.T. har fået aktindsigt i regionens egen evaluering af det undervisningsforløb, som personalet deltog i op til ibrugtagelsen af Sundhedsplatformen. 74 % af kursusdeltagerne følte sig ‘i mindre grad’ eller ‘slet ikke’ rustet til at tage systemet i brug.

Undervisningen gjorde brugerne mere forvirrede og opgivende, end de var i forvejen, fortæller lægesekretær Patricia Lorentz Holbækker, der på baggrund af sin erfaring med it beskriver sig selv som ‘en drøm for implementeringen af et nyt sundheds-it-system’.

»Undervisningen bestod af øvelser på computeren og skriftlige vejledninger, men ofte stemte skærmbillederne i hæfterne ikke overens med, hvordan systemet så ud,« siger Patricia Lorentz Holbækker.

Hun har i Facebook-gruppen ‘Sundhedsplatformen? NEJ TAK!’ beskrevet en undervisningsdag, der var præget af for lidt tid og for mange kursister. Deltagerne følte efter fem timers undervisning, at de intet havde lært.

‘Man sidder til sidst helt afmægtig med et stort dumt grin og ser rundt på hinanden i kollektiv tvivl om, hvorvidt vi er på kursus i et program, der skal administrere vores livsvigtige sundhedsvæsen, eller om vi er med i 'Skjult kamera',’ skriver Patricia Lorentz Holbækker.

B.T. har talt med flere brugere af systemet, men ganske få ønsker at stå frem med navn af frygt for kammeratlige samtaler. Alle har samme beretning: Undervisningen var præget af dårligt undervisningsmateriale, uforberedte undervisere, og undervisningen var til tider placeret efter en lang arbejdsdag eller -nat.

Dertil kommer, at systemet ændrede udseende, fordi det ved tidspunktet for undervisningsforløbet ikke var programmeret færdigt. Funktioner blev fjernet, og nye kom til. Moduler, forkortelser og betegnelser var heller ikke oversat korrekt fra det amerikansk udviklede system.

‘Så er der pludselig noget, der hedder HPI, som står for History of Present Illness. Hvad fanden gør det i et dansk journalsystem? Vi har aldrig hørt udtrykket før! Der er masser af engelske gloser stadigvæk i (systemet, red), og nogle er blevet oversat ret ubehjælpsomt, som om de bare har brugt Google Translate,’ har en overlæge udtalt i et evalueringsinterview med regionen.

Sundhedsplatformen har været udsat for heftig kritik siden implementeringen. Som B.T. har kunnet fortælle tidligere, har fejl i systemet medført, at en kræftpatient ikke modtog indkaldelser til kemoterapi. Andre fejl har været skyld i fejlmedicineringer, og i psykiatrien har det i en periode ikke været muligt at skrive noter om patienternes tilstand på mere end 70 tegn.

Sundhedspersonalet modtog utilfredsstillende undervisning i et ufærdigt system med mange fejl. Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen mener også selv, at det skulle have været bedre.

»Der er helt sikkert ting, som jeg ville ønske var gjort bedre i forberedelserne op til indførelsen af Sundhedsplatformen. Èn af de ting var at sørge for en langt bedre uddannelsesindsats.«