Departementschefen og en ledende embedsmand i Justitsministeriet blev mandag fritaget for tjeneste forud for et tjenstligt forhør om sagen, der kostede Morten Bødskov ministerposten. Flere partier forlanger svar på, hvad der er foregået i ministeriet.

Flere partier i oppositionen kræver yderligere oplysninger frem i lyset og en grundigere orientering af Folketingets Retsudvalg om, hvad der egentlig er foregået i Justitsministeriet i den sag, der allerede har kostet Morten Bødskov (S) justitsministerposten – og førte til, at to ledende medarbejdere i ministeriet blev fritaget for tjeneste, skriver Berlingske.

Allerede før jul afleverede fem af ministeriets medarbejdere hver en redegørelse om deres rolle i sagen om den fabrikerede forklaring, som Morten Bødskov gav Folketingets Retsudvalg i forbindelse med aflysningen af et Christiania-besøg tilbage i 2012. På baggrund af redegørelserne har Kammeradvokaten anbefalet, at der indledes tjenstlige forhør af to af medarbejderne, departementschef Anne Kristine Axelsson og angiveligt en afdelingschef. De nærmere detaljer om embedsmændenes forklaring får offentligheden ikke indblik i.

Karen Hækkerup (S) har udpeget tre pensionerede dommere som forhørsledere og håber, at processen vil være afsluttet »i løbet af nogle måneder«. Hun understreger, at det er vigtigt at komme til bunds i sagen, også selv om hendes forgænger på posten stod med det øverste ansvar – og måtte tage konsekvensen af det.

»Det er vigtigt også at få undersøgt embedsværkets rolle i denne her sag, i og med at der er afgivet urigtige oplysninger til Folketinget,« siger ministeren.

Venstres retsordfører, Karsten Lauritzen (V), efterlyser dog en større indsigt i det forløb, der ligger forud for gårsdagens begivenheder, og det, der nu følger. Han mener, at justitsministeren blandt andet bør orientere retsudvalget om indholdet af medarbejdernes redegørelser samt det kommissorium, som forhørslederne skal arbejde efter.

»Vi bliver nødt til at have noget viden, før vi kan tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt alt er vendt i sagen. Justitsministeren kan orientere retsudvalget i fortrolighed om, hvad der præcis er sket. Vi havde en forhenværende minister, der ikke stolede på de folkevalgte, men det kan være, at den nye gør,« siger Karsten Lauritzen, der dog er tilfreds med det forløb, som ministeren nu har sat i gang.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup (DF), har indkaldt justitsministeren i samråd.

»Justitsministeren vil stort set intet sige, og det, synes vi, er uheldigt. Jeg mener, at vi i retsudvalget både skulle have haft en orientering om den første undersøgelse, der førte frem til det her, og hvad den næste undersøgelse skal føre frem til, i stedet for at det hele foregår bag lukkede døre i Justitsministeriet. Nu har vi indkaldt til samråd, og hvis det er ministerens ønske, kan det godt være lukket, men orienteres vil vi da,« siger han.

Desuden efterlyser Peter Skaarup svar på en række af de spørgsmål om blandt andet PETs håndtering af sagen, som ikke blev besvaret i det samråd, der blev afbrudt kort før ministerens afgang i december.

Netop PETs rolle er et spørgsmål, som også Enhedslistens retsordfører, Pernille Skipper (Ø), kræver yderligere belyst.

»Det er positivt, at ministeren tager sagen alvorligt, for det er også relevant at se på embedsværkets rolle i forhold til, at der blev konstrueret en løgn over for retsudvalget. Nu mangler så en undersøgelse af det andet vigtige element i sagen, nemlig om PETs håndtering af personfølsomme oplysninger og om de har fulgt de regler, de er underlagt,« siger Pernille Skipper med henvisning til spørgsmålet om at kigge i Pia Kjærsgaards (DF) kalender.

Næste skridt er ifølge justitsminister Karen Hækkerup, at Kammeradvokaten nu vil udfærdige en indstilling, som de to hjemsendte medarbejdere kan lave et høringssvar til. Derefter vil de tjenstlige forhør kunne begynde, og de kan munde ud i alt lige fra ingenting til en fyring. Et tjenstligt forhør er med andre ord en alvorlig sag, understreger professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet Michael Gøtze.

»Det er et dramatisk skridt at tage. Det er alvorligt i og med, at det er Kammeradvokaten, der har anbefalet forhørene. Man har vurderet, at det er nødvendigt at komme et skridt dybere ned i sagen,« siger han.

Formålet er dels det åbenlyse at få belyst sagen, dels at give embedsmændene mulighed for at komme til orde og fremlægge deres version med hjælp fra en bisidder. Den faglige organisation DJØF, som repræsenterer de to embedsmænd og som yder dem advokatbistand, understreger, at Justitsministeriets håndtering af sagen er efter bogen.

»Der har været meget politisk bevågenhed om sagen, så det rigtige at gøre er at få en forhørsleder på, så hver en sten kan blive vendt,« siger juridisk chef i DJØF Rami Christian Sørensen.

Han understreger dog, at det er alt for tidligt at begynde at placere et ansvar hos de to embedsmænd.

Mens de er fritaget for tjeneste, er Carsten Vollmer konstitueret som departementschef i Justitsministeriet – og Karen Hækkerup fastslår, at ministeriet trods den dramatiske udvikling kan passe sine opgaver.

»Jeg har dygtige medarbejdere her i huset, som alle vil bestræbe sig på, at denne her sag finder sin afklaring, og at ministeriet fortsat kan være funktionsdygtigt,« siger hun.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.