Den nuværende næstformand overtager formandsposten efter Jacob Birkler, som har været formand siden 2011.

København: Alle over 65 år skal tilbydes dødssamtaler hvert femte år.

Sådan lød det fra Gorm Greisen tilbage i januar sidste år. De ældre over 65 år har nemlig for svært ved at tale om døden, lød det fra professoren i pædiatri og overlæge på Rigshospitalets neonatal afdeling.

Den gang var han næstformand i Det Etiske Råd, som han været medlem af siden 2013. Nu overtager han formandsposten fra Jacob Birkler, der har været medlem af rådet siden 2010, og formand siden 2011.

Jacob Birkler kan dog ikke kan genbeskikkes, når hans medlemsperiode udløber i marts 2016, og derfor har sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V) mandag beskikket Gorm Greisen.

Overlægen, som er født i 1951, modtog i 2008 Den videnskabsetiske hæderspris, som tildeles en person, som har gjort en fremragende og tankevækkende indsats på det videnskabsetiske område i relation til sundhed og sygdom.

Gorm Greisen modtog prisen for at have stået i spidsen for Rigshospitalets forskning inden for neonatalogi.

Det Etiske Råd er et uafhængigt råd nedsat af sundheds- og ældreministeren. Rådet rådgiver Folketinget, ministre og offentlige myndigheder om etiske spørgsmål inden for rådets virksomhedsområde.

Rådets virksomhedsområde er de etiske spørgsmål, der knytter sig til forskning i og anvendelse af bio- og genteknologier, der berører mennesker, natur, miljø og fødevarer.

Rådets virksomhedsområde omfatter også øvrige etiske spørgsmål, der knytter sig til sundhedsvæsenet og den biologisk-medicinske forskning vedrørende mennesket.

Det Etiske Råd består af 17 medlemmer, der beskikkes af sundheds- og ældreministeren.

/ritzau/