Ny aftale skal gøre det lettere for selvstændige og freelancere at få dagpenge på lige fod med lønmodtagere.

København. Regeringen indgik torsdag en aftale om dagpenge for selvstændige med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Her er nogle af de centrale punkter i forhold til optjening af dagpenge for selvstændige:

* Forligspartierne er enige om, at retten til dagpenge optjenes på baggrund af en summering af al A-indkomst og B-indkomst og overskud i selvstændig virksomhed, herunder selvstændig bibeskæftigelse.

* Den samlede indtægt skal være mindst 218.616 kroner inden for de seneste tre år.

* Beløbet opgøres på månedsbasis, og der kan højst medregnes 18.218 kroner per måned. Størrelsen af indkomstkravet vil svare til det indkomstkrav, der fra 1. juli 2017 vil gælde for lønmodtagere.

* Optjeningsperioden kan forlænges efter samme principper som for lønmodtagere.

* Kan retten til dagpenge ikke optjenes med ovenstående krav, kan optjeningsperioden forlænges til fem år.

* Her er indtægtsgrundlaget alene overskud af selvstændig virksomhed samt A-indkomst, hvor pågældende har afgørende indflydelse i selskabet.

* Genoptjening af retten til dagpenge sker som for lønmodtagere i timer på baggrund af samme løn- og indtægtsgrundlag som ved optjening. Der vil som ved optjening gælde et månedligt indkomstloft på 18.218 kroner.

* Personer, der optjener dagpengeretten alene på baggrund af selvstændig virksomhed i en femårig periode, får beregnet satsen som et gennemsnit af de to år med de højeste indkomster inden for de seneste fem afsluttede indkomstsår forud for ledigheden.

* Satsen beregnes som 90 procent af den gennemsnitlige månedlige indtægt, hvor arbejdsmarkedsbidraget er fratrukket indtægtsgrundlaget op til maksimumsatsen for dagpenge - som det også gælder i dag.

* Samtidig afskaffes mindstesatsen for personer, der i de seneste tre år umiddelbart forud for ledigheden har udøvet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang. Det er parallelt til det nye lønmodtagersystem, hvor mindstesatsen også er afskaffet.

Kilde: Aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked, 18. maj 2017.

/ritzau/