Irak- og Afghanistankommissionen var strandet i årevis, inden regeringen lukkede den. Men striden fortsætter.

København: Det politiske slagsmål om Irak- og Afghanistankommission fortsætter og står det til Liberal Alliance, skal kommissionen udvides til at undersøge den danske krigsindsats på Balkan i 1990'erne.

Her kan du læse mere om grundlaget og striden om kommissionen, som har varet i årevis:

* Irak-kommissionen blev nedsat af den forrige regering i 2012 og havde overordnet to formål i forbindelse med krigene i Irak (2003) og Afghanistan (2001):

* For det første var det kommissionens opgave at undersøge og redegøre for baggrunden for VK-regeringens beslutning om at deltage i krigen i Irak - herunder om det folkeretlige grundlag var i orden.

* For det andet skulle kommissionen undersøge forhold i forbindelse med tilbageholdelse af fanger af de danske soldater.

* Kommissionen skulle særligt undersøge, om den daværende VK-regering har fortiet oplysninger for Folketinget. Det har der blandt andet været rejst spørgsmål om, efter at det har vist sig, at antallet af fanger i Irak er væsentligt større, end regeringen sagde.

* Kommissionen fik fem år til at gennemgå materialet og tale med vidner, hvorefter den skulle komme med forslag til, om man burde ændre love eller retningslinjer.

* Arbejdet var dog strandet i to år på grund af samarbejdsvanskeligheder mellem den tidligere formand Michael B. Elmer på den ene side og de to menige medlemmer, advokat Jeppe Skadhauge og juraprofessor Jørgen Albæk Jensen, på den anden side.

* Derfor trådte landsdommer Michael Kistrup til som ny formand i marts 2015.

* Da den nye Venstre-regering tiltrådte i sommeren 2015, lukkede den med støtte fra blå blok kommissionen, som har kostet staten 14,3 millioner kroner.

* Trods støtten til lukningen har Liberal Alliance siden presset på, for at de indsamlede ikkeklassificerede dokumenter skal offentliggøres.

* Liberal Alliance har stillet et beslutningsforslag, som pålægger regeringen at offentliggøre de ønskede dokumenter, og der er et bredt folketingsflertal bag forslaget.

* Regeringen afviser dog, fordi det er fortroligt materiale med betydning for statens sikkerhed, rigets forsvar og hensynet til andre lande.

* Der tegner der sig nu et politisk flertal til LAs forslag om at genåbne kommissionen og medtage krigen på Balkan.

Kilder: Kommissoriet, Ritzau.

/ritzau/