Aarhusianerne ønsker sig lavere hastigheder og bedre forhold for cyklister og gående.

Onsdag aften skal byrådspolitikerne diskutere, om de ønsker skal opfyldes.

Aarhus Byråd skal nemlig tage stilling til de kommende års anlægsprojekter - og en stor del af de projekter, der skal vendes, er ønsker fra borgerne.

Forslag og ønsker fra aarhusianerne til vejprojekter samles i det kommende anlægsprogram, som fastlægger de vej- og anlægsprojekter, der skal realiseres de næste år.

»Vi har et meget værdifuldt samarbejde med fællesrådene i hele byen, og de forslag og ønsker, vi modtager fra dem og den enkelte aarhusianer hele året, udgør en stor del af anlægsprogrammet.«

»Projekterne lyder måske ikke af meget, men en mere trafiksikker vej, en ny sti eller en smukkere gade har stor betydning for aarhusianernes hverdag i lokalområderne,« siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø i en pressemeddelelse.

Projekterne i anlægsprogrammet udvælges fra en bruttoliste, der indeholder ønsker fra fællesråd, borgere og erhvervsliv.

Prioriteringen af projekterne vurderes ud fra forskellige kriterier. Det skal for eksempel undersøges, hvad effekten er af projektet, hvor mange aarhusianerne, der vil få glæde af det, om Aarhus Kommune ejer jorden, der skal arbejdes på.

Når anlægsprogrammet er vedtaget af byrådet, kan projekterne dog stadig nå at ændre karakter eller blive udskudt. Tidspunktet for, hvornår man går i jorden de enkelte steder, er endnu ikke fastlagt.

Anlægsprojekterne forventes realiseret i 2022-2025.

Andre læser også