Regeringen, Liberal Alliance og Enhedslisten har indgået aftale om at ophæve knivloven.

Det er slut med den hårdt kritiserede knivlov. Liberal Alliance og Enhedslisten og regeringen har indgået aftale om at ophæve den.

Justitsminister Morten Bødskov (S) fremlagde i torsdags et lovforslag om afskaffelse af knivloven, og han bliver altså nu imødekommet af Liberal Alliance og Enhedslisten.

LÆS OGSÅ: 

Bødskov mener, at straffen for overtrædelse af knivforbuddet skal målrettes tilfælde, hvor der er behov for en markant straf. Samtidig vil han hæve bøderne for at gå med kniv.

- Regeringen ønsker at fastholde en stærk og konsekvent indsats mod knive på offentligt tilgængelige steder, men der er behov for at gøre op med den automatik, som ligger i den såkaldte knivlov fra 2008, udtalte justitsministeren i en pressemeddelelse i torsdags.

Upopulær i begge lejre

Knivloven har vakt stor debat og har været forhadt langt ind i borgerlige kredse som et eksempel på symbollovgivning uden den ønskede effekt.

Loven har givet en række opsigtsvækkende domme. For eksempel blev en 19-årig idømt en fængselsstraf på syv dage, fordi politiet ved et rutinetjek fandt to hobbyknive i hans bil. Knive, som han brugte i sit arbejde på en tankstation.

LÆS OGSÅ: 

Minimumsstraffen for at bære kniv er ifølge knivloven syv dages fængsel. Men det vil SRSF-regeringen nu afskaffe sammen med Liberal Alliance og Enhedslisten.

Da knivloven blev indført, var det politiets opfattelse, at man allerede havde de fornødne redskaber til at gøre op med knivproblemet.

Knivlov i regeringsforhandlingerne

Berlingske erfarede i starten af oktober, at en afskaffelse af VK-regeringens omdiskuterede knivlov ville blive afskaffet af den ny SRSF-regering.

Som en del af regeringsforhandlingerne blev det nemlig besluttet at afskaffe den strenge knivlov, som Venstre og Konservative sammen med Dansk Folkeparti indførte i 2008. Ligeledes er planen at afskaffe minimumsstraffen på syv dages fængsel for at bære kniv.

Af våbenlovens paragraf fire, også kaldet knivloven, fremgår det, at det er ulovligt at bære kniv, med mindre det er til ”anerkendelsesværdigt” formål, såsom jagt, lystfiskeri eller sport.

Det er dog i orden at have en foldekniv på sig med et blad på under syv centimeter, som ikke kan låses fast i udfoldet position.

Lovændringen i 2008 betød også, at straffen for at bære kniv blev strammet