En enlig mor med en indkomst på næsten 16.000 kroner efter skat var absolut ikke det smarteste eksempel til at vise, hvordan fattige i Danmark har det. Det indrømmer SF’s Özlem Cekic nu over bt.dk.

- Jeg anerkender, at Carinas ( den enlige mors, red.) eksempel er det mindst ringe eksempel, men desværre ville det andet eksempel, der var en starthjælpsmodtager, alligevel ikke være med i sidste øjeblik, siger SF’s socialordfører Özlem Cekic, der de seneste uger er blevet centrum i en hed debat om fattigdom i Danmark med Liberal Alliances Joachim B. Olsen.  Kuglestøderen har nemlig ytret, at der ifølge ham ikke findes rigtigt fattige i Danmark – og det har fået SF’eren helt op på tangenterne.

Mandag oprandt dagen, hvor Özlem Cekic skulle præsentere kuglestøderen for en af de fattige. Episoden blev dog katastrofal for SF’eren, der i stedet for at overbevise kuglestøderen om, at der virkelig findes fattige i Danmark, har vakt forargelse hos både Joachim B. Olsen og hos mange danskere. Den fattige dansker, som SF havde fundet, var nemlig den 36-årige enlige mor, Carina, der inklusive børnepenge får 15.728 kr. udbetalt om måneden, hvilket skal dække alle udgifter. Årsagen til, at Carina ikke får mere er, at hun er ramt af kontanthjælpsloftet.

LÆS OGSÅ:

LÆS OGSÅ:


Carina, der er mor til to, og har et hjemmeboende barn, har 166 kr. om dagen, som hun og hendes søn skal leve for.  Og det mener både Carina og Özlem Cekic er alt for lidt.

- Ud fra de penge skal hun købe  mad, drikkevarer, tøj, sko, transport, medicin og uforudsete udgifter. År efter år efter år. Det kunne være interessant at spørge, hvor mange, der kan leve for 166 kroner om dagen, hvis de både skal købe tøj, sko og mad, siger Ôzlem Cekic.

Men Özlem Cekic, mener du virkeligt, at der er tale om en fattig dansker, hvis man har en indkomst på 16.000 kroner om måneden?

- Det der er interessant ved de her tal er, om man kan bruge dem til det, som man vil bruge dem til. I Carinas eksempel har hun har været ramt af kontanthjælpsloft og været på kontanthjælp i årevis. Hun er syg, har en angstdiagnoser og mange andre diagnoser, der gør, at hun ikke kan arbejde.

Mange danskere har tilkendegivet på både Facebook og bt.dk, at at man kan være fattig med en indkomst på næsten 16.000 kroner efter skat. Desuden er de forargede over, at den enlige mors budget viser, at hun foruden huslejen på 7.800 kroner bruger penge blandt andet 500 kroner om måneden på rygning samtidig med, at hun siger, hun ikke har penge til sko .

- Vi kan altid diskutere, hvor grænsen går. Hvad er det, man kan vælge til eller vælge fra. Joachim siger, at man kan vælge rygning fra. Men Carina ryger, fordi hun har angst, og hun slapper af på den måde. Hun har også en hund, fordi det er den eneste måde, hun kan komme ud af døren på, siger Özlem Cekic.

En ekspert har overfor bt.dk kritiseret dit valg af fattig og kaldt det et politisk selvmål, der kan afspore fattigdomsdebatten. Hvad siger du til det?

- Vi havde to eksempler. Karina var det mindst ringe eksempel.

Så du mener ikke, det er et decideret dårligt eksempel, du har valgt?

- Det er det mindst ringe eksempel.

Ærgrer det dig, at du ikke fik en bedre case?

- Det bedste havde været, hvis vi havde startet hos en starthjælpsmodtager. Det havde gjort tingene langt lettere, lyder det fra SF'eren.

Per 1. januar 2012 fjernes loftet over kontanthjælpen. B.T  har spurt Özlem Cekic om det betyde, at den 36-årige mor vil få flere penge udbetalt fra det offentlige, men det kunne SF’eren ikke svare på.